Nahrávám barevné schéma

Akreditovaná centra spánkové medicíny (CSM)

Od roku 2021 probíhají nové akreditace, které rozdělují pracoviště do 3 nových kategorií:

Centra I. typu

Zařazení:
nejvyšší úroveň péče

Poskytovaná péče:
multidisciplinární

Okruh léčených chorob:
celé spektrum poruch spánku

Postgraduální aktivity:
pravidelné, výuka specialistů

Vědecké aktivity:
pravidelné

Centra II. typu

Zařazení:
referenční centrum pro spánkovou medicínu (SM)

Poskytovaná péče:
multidisciplinární

Okruh léčených chorob:
celé spektrum poruch spánku

Postgraduální aktivity:
pravidelné

Vědecké aktivity:
dobrovolné

Centrum diagnostiky a léčby poruch dýchání ve spánku je zařazeno do II. typu CSM

Centra III. typu

Zařazení:
součást specializovaného zařízení

Poskytovaná péče:
limitovaná

Okruh léčených chorob:
limitované spektrum poruch spánku

Postgraduální aktivity:
dobrovolné

Vědecké aktivity:
dobrovolné

Jednotka monitorace a léčby poruch dýchání ve spánku je zařazena do III. typu CSM