Nahrávám barevné schéma

Předsedkyně:

MUDr. Jana Vyskočilová

Místopředseda:

Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

Vědecký sekretář:

Prof. MUDr. Ondřej Ludka, PhD.

Členové:

MUDr. Jaroslav Betka, PhD.

MUDr. Jaroslav Kraus, PhD., MBA

MUDr. Jaroslav Lněnička

MUDr. Martina Ondrová, PhD.

Kontrolní komise:

MUDr. Martin Pretl, CSc. (předseda)

prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.

MUDr. Milan Sova, PhD.