Nahrávám barevné schéma

MUDr. Jana Vyskočilová
předsedkyně společnosti

Foto: EUC Klinika

Charakteristika
společnosti

Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu usiluje o podporu a koordinaci rozvoje všech forem péče o pacienty s poruchami spánku a bdění a prosazuje zkvalitnění zdravotnické péče o tyto pacienty. Hájí zájmy pracovníků zabývajících se spánkem, a to po stránce odborné, právní i ekonomické. Podporuje vědeckou činnost a výzkum spánku a bdění, jejich poruch a léčení těchto poruch a zasazuje se o rozvoj jejich optimální léčby. Provádí výzkum a vědeckou činnost. Provádí expertní činnost. Reprezentuje zájmy svých členů vůči orgánům státní správy na všech úrovních. Zabezpečuje a vykonává hospodářskou činnost k dosažení svých cílů.

Společnost vychází z dlouhodobé tradice spánkové medicíny založené doc. B. Rothem, DrSc. Spánková laboratoř, založená na počátku 60. let minulého století na Neurologické klinice v Praze byla nejstarší laboratoří svého druhu ve střední Evropě. Multioborový přístup umožnil v dalších desetiletích postupné rozšiřování diagnostických i léčebných možností a vedl v roce 2021 k založení samostatné spánkové společnosti.

Společnost spolupracuje s organizacemi humanitárního charakteru, s partnerskými organizacemi a institucemi zaměřujícími se na problematiku spánkových poruch a fyziologie spánku a bdění. Ve spolupráci s odbornými institucemi se podílí na výchově a expertní činnosti v oboru spánkové medicíny.

Své iniciativy koordinuje s Evropskou společností pro výzkum spánku (ESRS - European Sleep Research Society).