Nahrávám barevné schéma

01

Znalostní zkoušky

teoretická zkouška
9.5.2024, Praha

praktická zkouška z polysomnografie
22.5.2024, Brno

zkouška pro spánkové techniky
29.5.2024, Brno

teoretická zkouška pro lékaře
12.6.2024, Brno

02

Akreditační kurzy

kurz pro spánkové techniky
15.-19.1.2024, Brno

kurz pro lékaře
22.-26.1.2024, Brno

03

Spánková pracoviště

Od roku 2021 probíhají nové akreditace, které rozdělují pracoviště do 3 nových kategorií: I.typu, II.typu a III.typu.

Usilujeme o podporu a koordinaci rozvoje všech forem péče o pacienty s poruchami spánku a bdění a prosazujeme zkvalitnění zdravotnické péče o tyto pacienty.
  • Zasazujeme se o rozvoj optimální léčby poruch spánku
  • Podporujeme vědeckou činnost a výzkum spánku a bdění
  • Provádíme výzkum a vědeckou činnost
  • Provádíme expertní činnost
  • Podílíme se na výchově v oboru spánkové medicíny
  • Reprezentujeme zájmy svých členů
  • Hájíme zájmy pracovníků zabývajících se spánkem
  • Spolupracujeme s partnerskými organizacemi
  • Své iniciativy koordinujeme s Evropskou společností pro výzkum spánku (ESRS - European Sleep Research Society)

Účastníme se vytváření doporučených postupů (guidelines) spánkové medicíny

Pro zajištění dobré kvality péče o nemocné s poruchami spánku akreditujeme od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění.

Členské příspěvky na rok 2023

Členský příspěvek se platí na jeden rok, a to se splatností vždy nejpozději do 31.3.

více

Podpora publikací ČSVSSM

Termín přihlášek na ceny za nejlepší publikace za rok 2022 je do 30.6.2023.

Přihlášky posílejte mailem paní ing. Mrázkové na adresu: sarka.mrazkova@can21.cz

Přednostní očkování u pacientů s poruchami dýchání ve spánku

ČSVSSM se řídí metodickým pokynem MZČR vydaným 24.3.2021, podle kterého je možné k přednostní vakcinaci indikovat pacienty s dg: spánkové poruchy dýchání a/nebo respirační nedostatečnost z mimoplicních příčin ... více