Výbor a kontrolní komise

 

Předsedkyně: MUDr. Jana Vyskočilová
Místopředa: Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Vědecký sekretář: Prof. MUDr. Ondřej Ludka, PhD.
   
Členové: MUDr. Jaroslav Betka, PhD.
MUDr. Jaroslav Kraus, PhD., MBA
MUDr. Jaroslav Lněnička
MUDr. Martina Ondrová, PhD.
   
Kontrolní komise: MUDr. Martin Pretl, CSc. (předseda)
prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.
MUDr. Milan Sova, PhD.