Pracovní skupina poruchy spánku a kardiovaskulární choroby

Výbor

 

Členové výboru: Ludka Ondřej
Pretl Martin
Hobzová Milada
Kára Tomáš
Čupka Jozef