Centrum pro dýchání a spánek FN Plzeň

akreditace do 2/2025

Sídlo

FN Plzeň - Bory, tř. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň
Pavilon č. 7, přízemí vlevo
MUDr. Krista Plicková
Tel.: 377 402 975
 

Stručně o laboratoři

Začátky vyšetřování v naší laboratoři se datují již k roku 1994, kdy začala fungovat dvoulůžková spánková laboratoř v oddělených prostorách JIPu na klinice TRN, pod vedením prim. MUDr. J. Vyskočilové a sestry H. Fialové.

Začalo se s diagnostikou dechových poruch ve spánku (především syndromu spánkové apnoe) a léčbou pacientů neinvazivní ventilací hlavně pomocí CPAPu, BiPAPu, při spolupráci s dalšími obory: ORL, psychologie.

K dispozici byly 2 diagnostické systémy - MESAM4 a Vitalog s kontinuální možností monitorace. Dále byl zakoupen AUTOCPAP.

Začátkem roku 2003 se spánková laboratoř přestěhovala a došlo k rozšíření monitorovacího a prostorového vybavení. Byl zakoupen další diagnostický monitorovací systém Stardust a v březnu instalován polysomnograf Alice 3.

Od května 2005 laboratoř pracuje v nově rekonstruovaných prostorech na pavilonu 7 - Plicní klinika.

Je k dispozici 6 monitorovacích lůžek.

Vybavení:

  • 2 polysomnografické systémy Alice6
  • 7 polygrafických systémů MiniScreen
  • 13 AutoCPAPů a 5 AutoBPAPů

 Objednací doba cca 3 měsíce.

 

 

Personál laboratoře:

Vedoucí lékař: MUDr. Krista Plicková
Lékaři: MUDr. Štěpánka Břízová
MUDr. Hana Rosolová
MUDr. Monika Sloupová
Laborantky: Miloslava Brůhová
Ivana Kolmanová
Radka Anja Larsson
Kateřina Lodlová
Referentky: Gabriela Pelnářová
Petra Chalupová