Pracoviště

Centra spánkové medicíny

Od roku 2021 probíhají nové akreditace, které rozdělují pracoviště do 3 nových kategorií: I.typu, II.typu a III.typu.

 

I. typu

Zařazení: nejvyšší úroveň péče

Poskytovaná péče: multidisciplinární

Okruh léčených chorob: celé spektrum poruch spánku

Postgraduální aktivity: pravidelné, výuka specialistů

Vědecké aktivity: pravidelné

II. typu

Zařazení: referenční centrum pro spánkovou medicínu (SM)

Poskytovaná péče: multidisciplinární

Okruh léčených chorob: celé spektrum poruch spánku

Postgraduální aktivity: pravidelné

Vědecké aktivity: dobrovolné

Centrum diagnostiky a léčby poruch dýchání ve spánku je zařazeno do II. typu CSM

III. typu

Zařazení: součást specializovaného zařízení

Poskytovaná péče: limitovaná

Okruh léčených chorob: limitované spektrum poruch spánku

Postgraduální aktivity: dobrovolné

Vědecké aktivity: dobrovolné

Jednotka monitorace a léčby poruch dýchání ve spánku je zařazena do III. typu CSM

 

Přehled pracovišť

 

II Centra spánkové medicíny II. typu
Akreditovaná centra

Seznam center II

III Centra spánkové medicíny III. typu
Akreditovaná centra

Seznam center III

 

Rozdělení pracovišť používané před rokem 2021: