Podpora publikací ČSVSSM

Na schůzi 11.3.2005 schváleno každoročně vyhlašovat ceny o nejlepší původní publikace roku v oboru spánkové medicíny a výzkumu spánku a jeho poruch ve dvou kategoriích:

01 Cena za nejlepší původní práci prvního autora do 35 let včetně, který je v roce publikace členem Společnosti a řádně platí členské příspěvky.

02 Cena za nejlepší původní práci (první či poslední autor člen Společnosti platící řádně příspěvky).

Uzávěrka přihlášek vždy k 30.6. následujícího roku. Práce jsou zasílány proti potvrzení k rukám předsedy nebo místopředsedy společnosti. Přihlášené práce hodnotí výbor Společnosti. Spolu s cenou se předává odměna 20000 Kč.

 

Historie

Za rok 2019

Autor do 35 let: Nepožitek J, Unalp C, Dostálová S, Příhodová I, Ibarburu Lorenzo y Losada V, Dušek P, et al.: Profil behaviorálních projevů idiopatické poruchy chování v REM spánku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie.

Autor věkem neomezený: Novák V: Generalized quasiperiodic epileptiform activity in sleep is associated with cognitive impairment in children with drug?resistant focal lesional epilepsy, Epilepsia, 2019.

Za rok 2018

Autor do 35 let: Kamila Weissová, Circadian rhythms of melatonin and peripheral clock gene expression in idiopathic REM sleep behavior disorder, Sleep Medicine 2018.

Autor věkem neomezený: Iva Prihodova, Childhood narcolepsy and autism spectrum disorders: four case reports, Sleep Medicine 51/2018.

Za rok 2017

Autor do 35 let: Kovalska P, Kemlink D, Topinkova E, Nevsimalova S, Maurovich Horvat E, Sonka K. Higher body mass index in narcolepsy with cataplexy: lifelong Experience - Letter to the Editor. Sleep Medicine 2017.

Autor věkem neomezený: Ludka O, Stepanova R, Sert-Kuniyoshi F, Spinar J, Somers VK, Kara T. Differential likelihood of NSTEMI vs STEMI in patients with sleep apnea. Int J Cardiol 2017.

 

Za rok 2016

Autor do 35 let: Petra Kovalská a kol: Narcolepsy with cataplexy in patients aged over 60 years: a case-control study, Sleep Medicine.

Autor věkem neomezený: Ivan Čundrle a kol: The utility of perioperative polygraphy in the diagnosis of obstructive sleep apnea, Sleep Medicine.

Za rok 2015

Autor do 35 let: Čundrle a spol: Excercise End-Tidal CO2 Predicts Central Sleep Apnea in Patients With Hearth Failure. CHEST 2015, 147(/6): 1566-1573.

Autor věkem neomezený: Šonka a spol: Narcolepsy with and without cataplexy, idiopatic hypersomnia with and without long sleep time: a cluster analysis. Sleep Medicine 16 (2015), 225-231.

Za rok 2014

Autor do 35 let: Juraj Pisko, Lukas Pastorek, Jitka Buskova, Karel Sonka, Sona Nevsimalova: Nightmares in narcolepsy: underinvestigated symptom?

Autor věkem neomezený: Ondrej Ludka, Radka Stepanova, Martina Vyskocilova, Lujza Galkova, Monika Mikolaskova, Milos Belehrad, Jana Kostalova, Zuzana Mihalova, Adela Drozdova, Jiri Hlasensky, Michal Gacik, Lucie Pudilova, Tereza Mikusova, Blanka Fischerova, Fatima Sert-Kiniyoshi, Virend K. Somers, Jindrich Spinar, Tomas Kara: Sleep apnea prevalence in acute myocardial infarction – The Sleep Apnea in Post-acute Myocardial Infrction Patients (SAPAMI) Study

Za rok 2013

Autor do 35 let: Eszter Maurovich-Horvat a kol: Narcolepsy and pregnancy: a retrospective European evaluation of 249 pregnancies. J Sleep Res. (2013) 22, 496-512.

Autor věkem neomezený: Sona Nevsimalova: Childhood parasomnia – A disorder of sleep maturation?. European Journal of Pediatric Neurology 17 (2013) 6154-619.

Za rok 2012

Autor do 35 let: J. Vavrova, D. Kemlink, K. Šonka, E. Havrdova, D. Horakova, B. Pardini, B. Muller-Myhsok, J. Winkelmann: Restless legs syndrome in Czech patients with multiple sclerosis: An epidemiological and genetic study.

Autor věkem neomezený: Simona Dostalova, Marek Šusta, Tereza Vorlova, Karel Šonka: Sleepiness in patients with obstructive sleep apnoea – daytime course and impact of nocturnal respiratory events.

Za rok 2011

Autor do 35 let: cena neudělena

Autor věkem neomezený: S. Nevsimalova, J. Buskova, R. Bruha, D. Kemlink, K. Sonka, L. Vitek and Z. Marecek Sleep disorders in Wilson´s dinase. European Journal of Neurology 2011, 18: 184–190

Za rok 2010

Autor do 35 let: Maurovich Horvat E, Tormášiová M, Slonková J, Kemlink D, Maurovich Horvat L, Pretl M, Nevšímalová S, Šonka K. Assessment of pregnancy outcomes in Czech and Slovak women with narcolepsy. Med Sci Monit 2010;16:SR35-40.

Autor věkem neomezený: Prihodova I, Paclt I, Kemlink D, Skibova J, Ptacek R, Nevsimalova S. Sleep disorders and daytime sleepiness in children with attention-deficit/hyperactivity disorder: a two-night polysomnographic study with a multiple sleep latency test. Sleep Med 2010;11:922-928.

Za rok 2009

Autor do 35 let: Kemlink D, Polo O, Frauscher B, Gschlieser V, Högl B, Poewe W, Vodicka P, Vavrova, J, Sonka K, Nevsimalova S, Schormair B, Lichtner P, Silander K, Peltonen L, Gieger C, Wichmann HE, Zimprich A, Roeske D, Müller-Myhsok B, Meitinger T, Winkelmann J. Replication of Restless Legs Syndrome Loci in Three European Populations. J Med Genet 2009;46:315-8.

Autor věkem neomezený: Nevsimalova S, Buskova J, Kemlink D, Sonka K, Skibova J. Does age at the onset of narcolepsy influence the course and severity of the disease? Sleep Med 2009;10:967-972.

Za rok 2008

Autor do 35 let: Schormair B, Kemlink D, Roeske D, Eckstein G, Xiong L, Lichtner P, Ripke S, Trenkwalder C, Zimprich A, Stiasny-Kolster K, Oertel W, Bachmann CG, Paulus W, Högl B, Frauscher B, Gschliesser V, Poewe W, Peglau I, Vodicka P, Vavrová J, Sonka K, Nevsimalova S, Montplaisir J, Turecki G, Rouleau G, Gieger C, Illig T, Wichmann HE, Holsboer F, Müller-Myhsok B, Meitinger T, Winkelmann J. PTPRD (protein tyrosine phosphatase receptor type delta) is associated with restless legs syndrome. Nat Genet 2008;40(8):946-948 (poznámka první dva autoři přispěli vzniku publikace stejnou měrou).

Autor věkem neomezený: Šonka K, Fialová L, Volná J, Jiroutek P, Vávrová J, Kemlink D, Pretl M, Kalousová M. Advanced oxidation protein products in obstructive sleep apnea. Prague Med Rep 2008;109:159-165.

Za rok 2007

Autor do 35 let: Kemlink D, Polo O, Montagna P, Provini F, Stiasny-Kolster K, Oertel W, de Weerd A, Nevsimalova S, Sonka K, Hogl B, Frauscher B, Poewe W, Trenkwalder C, Pramstaller PP, Ferini-Strambi L, Zucconi M, Konofal E, Arnulf I, Hadjigeorgiou GM, Happe S, Klein C, Hiller A, Lichtner P, Meitinger T, Muller-Myshok B, Winkelmann J. Family-based association study of the restless legs syndrome loci 2 and 3 in a European population. Mov Disord. 2007;22:207-212.

Autor věkem neomezený: Klozar, Plzák, Zábrodský Betka: Effectiveness and side-effects of one stage LAUP in primary rhonchopathy. ORL 2007;69:316-321.

Za rok 2006

Autor do 35 let: Buskova J, Vaneckova M, Sonka K, Seidl Z, Nevsimalova S. Reduced hypothalamic gray matter in narcolepsy with cataplexy. Neuro Endocrinol Lett 2006;27(6):769-772. IF: 0,925

Autor věkem neomezený: Šonka K, Kemlink D, Pretl M. Cataplexy treated with escitalopram - clinical experience. Neuro Endocrinol Lett. 2006;27(1-2):174-176. IF: 0,925

Za rok 2005

Autor do 35 let: Kemlink D, Pretl M, Kelemen J, Šonka K, Nevšímalová S. Periodické pohyby končetinami ve spánku a jejich vyšetřování pomocí polygrafie a aktigrafie. Čas Lék čes 2005;144:689-691.

Za rok 2004

Autor do 35 let: Klozar J, Plzák J. Laserová uvuloplastika v léčbě primární ronchopatie. Otorhinolaryngologie a foniatrie 2004;53:200-204.

Autor věkem neomezený: Šonka K, Fiksa J, Horváth E, Kemlink D, Sussová J, Bohm J, Šebesta V, Volná J, Nevšímalová S. Sleep and fasciculations in amyotrophic lateral sclerosis. Somnologie 2004;8:25-30.