Doporučené postupy

pdf Řízení motorových vozidel a obstrukční spánková apnoe
(konsenzus České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, České pneumologické a ftizeologické společnosti, České neurologické společnosti a České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku)

pdf Indikace léčení trvalým přetlakem v cestách dýchacích při spánku (Continuous positive airway pressure - CPAP) při léčení syndromu spánkové apnoe
(doporučení výboru ČSVSSM)

pdf Indikační kritéria pro léčbu poruch dýchání ve spánku v dětském věku pomocí přetlaku v dýchacích cestách

pdf Doporučený postup u dospělých pacientů s poruchami dýchání ve spánku
(doporučení chirurgické sekce ČSVSSM)

pdf Doporučený postup u dětských pacientů s poruchami dýchání ve spánku
(doporučení chirurgické sekce ČSVSSM)

pdf Klinický standard diagnostiky a léčby narkolepsie
(European guideline and expert statements on the management of narcolepsy in adults and children)

pdf Indikační kritéria pro domácí neinvazivní ventilační podporu (NIV)

Doporučené postupy a standardy AASM
najdete na http://www.aasmnet.org/Standards.aspx

NICE doporučení pro léčbu CPAP
najdete na http://www.nice.org.uk/Guidance/TA139

SIGN (Skotské) doporučené postupy pro léčbu syndromu spánkové apnoe u dospělých
najdete na http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/73/index.html