Připravované akce

11/21 XXII. Český a XVII. Česko-Slovenský sjezd spánkové medicíny
18. - 20. listopadu 2021
Plzeň

Téma kongresu: Současné trendy spánkové medicíny

6/21

82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

8. - 10. června 2021

Praha

Téma kongresu: Spánková medicína, rinologie

 
Web kongresu →