Připravované akce

11/22 XXIII. Český a XVIII. Česko-Slovenský sjezd spánkové medicíny
10. - 12. listopadu 2022
Ostrava

Hlavní témata:
Spánek a neurologické choroby
Hypersomnie centrálního původu a hypokretin
Hypoventilace vázaná na spánek
Horní cesty dýchací – anatomie, fyziologie, patofyziologie a léčba
Novinky v léčbě xPAP
Nové možnosti mezioborové spolupráce
Kardiologické, pneumologické a interní aspekty poruch spánku
Zvláštnosti spánku dětí
Videosekce a kazuistiky
Varia

Web sjezdu →

5/22 5. ročník NIV – Konference na téma neinvazivní ventilace
12. – 13. května 2022
Brno

6/22 83. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
8. - 10. června 2022
Brno

9/22 SLEEP EUROPE 2022
26th Congress of the European Sleep Research Society

27. - 30. září 2022
Athény, Řecko

 

Banner ČS sjezd 2022