Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis valného shromáždění 7.11.2008

Zápis z valného shromáždění ČSVSSM
Plzeň, 7.11.2008

Přítomno 39 členů včetně všech členů výboru

  1. Zpráva předsedy - prof. Šonka
   Aktivity společnosti
   • stala se asociovaným členem ESRS.
   • je aktivní při prosazování spánkové medicíny jako interdisciplinárního oboru.
   • podruhé zorganizovala kurs spánkové medicíny, 3. rokem pořádá teoretickou a praktickou zkoušku ze spánkové medicíny.
   • pdle doporučení ESRS zahájila před 2 lety akreditace spánkových laboratoří. Celkem bylo akreditováno 9 center s plnou působností a 4 pracoviště s vymezenou působností.
   • výbor se rozhodl udělovat titul Somnolog akreditovaný ČSVSSM s následujícími požadavky:
    • teoretická a praktická zkouška
    • praxe v akreditovaném centru buď 3 měsíce v bloku nebo v průběhu 1 roku 20 pracovních dnů včetně popisu 50 polysomnografických záznamů
    • získání dokonalé technické znalosti
    • participace na péči o nemocné v akreditovaném Centru.
   • uděluje každým rokem ceny za nejlepší publikace předchozího roku ve dvou kategoriích.
    za rok 2007 byla udělena
    • v kategorii do 35 let D. Kemlinkovi a spol za práci Kemlink D, Polo O, Montagna P, Provini F, Stiasny-Kolster K, Oertel W, de Weerd A, Nevsimalova S, Sonka K, Högl B, Frauscher B, Poewe W, Trenkwalder C, Pramstaller PP, Ferini-Strambi L, Zucconi M, Konofal E, Arnulf I, Hadjigeorgiou GM, Happe S, Klein C, Hiller A, Lichtner P, Meitinger T, Müller-Myshok B, Winkelmann J. Family-based association study of the restless legs syndrome loci 2 and 3 in a European population. Mov Disord. 2007;22:207-12
    • v kategorii bez omezení J. Klozarovi a spol za práci Klozar J, Plzák J, Zábrodský M, Betka J. Effectiveness and side effects of one-stage laser-assisted uvuloplasty in primary rhonchopathy. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2007;69:316-21
   • podporuje aktivní účast na mezinárodních sjezdech o spánku. Pro příští rok je plánována podpora pro sjezdy APSS-AASM (Seattle); WASM (Sao Paulo); Světový sjezd o spánkové apnoi (J. Korea), 6. kongres o narkolepsii (Monte Verita), kongres k 50. výročí objevu paradoxního spánku (Lyon).
   • připravuje Symposium o narkolepsii a hypersomnii při příležitosti nedožitých 90. narozenin doc. B. Rotha. Spolupořadatelem je ESRS. Součástí bude i Kurs o nadměrné spavosti, dne 23.4.09 pro 40 účastníků. Kurs bude financovaný ESRS.
  2. Informaci o členské základně přednesl dr. Moráň – k datu sjezdu má společnost 129 členů
  3. Prof. Šonka informoval přítomné o stavu financí společnosti
  4. RK se sešla 25.4.2008 a neshledala pochybení v účetnictví Společnosti za rok 2007
  5. Předseda společnosti prof. Šonka informoval o vzniku chirurgické sekce společnosti. Předsedou je dr. Lánský, místopředsedou doc. Klozar, dr. Plzák je vědeckým sekretářem. Dr. Lánsky informoval o vytvoření prac. skupiny, která má v plánu vytvořit pracovní postupy operačního řešení spánkové apnoe.
  6. Prim. Vyskočilová informovala o plánu založit během roku 2009 sekci laborantek. Dále vyzvala k plénum k pomoci při správě webu společnosti. Nabídky na správu webu budou vyhodnoceny na další schůzi výboru.
  7. Příští kongres společnosti
   Výbor navrhl vzhledem k pořádání Symposia na počet doc. Rotha pořádat další kongres až v roce 2011 (v roce 2010 bude kongres na Slovensku). Na podzim 2009 navrhl pořádat jednodenní topické symposium se zaměřením na kardiovaskulární důsledky ventilačních poruch ve spánku, spojené s valnou hromadou. Vzhledem k nesouhlasné reakci pléna (Ing Bridzik: nebudou přítomni laboranti, dr. Hobzová: nebudou probírána aktuální témata, …) se hromada na základě zájmu většiny usnesla o uspořádání kongresu i v roce 2009 ve stejném formátu. Uspořádáním kongresu bylo pověřeno Centrum v Ostravě.   Výsledky voleb do výboru:

 

   Členové volební komise : Mucska, Honnerová, Placák   Do výboru byli zvoleni: Dohnal, Moráň, Nevšímalová, Pretl, Smolík, Šonka, Vyskočilová (náhradníci Lánský, Novák)

 

  Do RK byli zvoleni: Trefný, Novák, Jakoubková (náhradníci Kemlink, Lánský)


Zapsal Pretl