Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis zasedání výboru 24.9.2008

Zápis ze zasedání výboru ČSVSSM
Středa 24.9. 2008, 10.00
Místo: Plzeň

Přítomni: Dohnal, Moráň, Pretl, Smolík, Šonka, Vyskočilová
Omluveni: Nevšímalová
 1. Byl schválen zápis předchozí schůze
 2. Výbor schválil žádost Dr. Pavelce o členství ve společnosti
 3. Prim. Vyskočilová seznámila členy výboru se stavem příprav na Kongres společnosti, který se bude konat v Plzni 7.-8.11. přítomní diskutovali předběžný program sjezdu, z diskuse vzešel apel na členy společnosti ke zvýšení aktivní účastí. Jedno z hlavních témat bude věnováno problematice poruch spánku a řízení, výsledkem diskuse na sjezdu by měla být publikace v českém periodiku, kde bude shrnut současný stav a navrženo doporučení, jak posuzovat problematiku poruch spánku a bdění a řízení. Byl diskutován i rozpočet kongresu.
 4. Výbor se usnesl, že struktura Valné hromady a volby do výboru budou jako v předchozích letech. Volby proběhnou jako v předchozích letech po schůzi valné hromady.
 5. Výbor schválil po zprávě zpravodajů (doc. Smolík, prim. Dohnal) plnou akreditaci Spánkové laboratoře nemocnice Trutnov (zpravodajové Smolík, Dohnal) na dobu 1 roku.
  Spánkové centrum nemocnice Na Homolce podalo žádost o akreditaci, bude projednána na příští schůzi po zprávě zpravodajů.
 6. Prof. Šonka informoval o přípravě Symposia o narkolepsii a hypersomnii na počest doc. B. Rotha, plánované do Prahy na 24.4. 2009. Informace o konání byla šířena na kongresu ESRS. Výbor ESRS byl požádán o záštitu nad školením o EDS, které se bude konat den před sympoziem.
 7. Zprávu ze setkání předsedů národních spánkových společností v Glasgow během kongresu ESRS přednesl prof. Šonka. Schůzka byla dosti formální – účastnili se končící prezident T. Pollmacher i začínající prezident C. Bassetti. Vyzvali k dalšímu osobnímu členství v ESRS.
 8. Výbor po diskusi schválil, že společnost bude vydávat diplom Somnolog akreditovaný ČSVSSM.
  Stanovil podmínky k jeho získání: Teoretická a praktická zkouška . Praxe v akreditovaném Centru bud 3 měsíce v bloku nebo v průběhu 1 roku 20 pracovních dní včetně popisu s korekcí zkušeného poylsomnografisty - 50 polysomnografických záznamů různých typů poruch spánku. Získání dokonalé technické znalosti polysomnografie (lepení elektrod, monátže, ovládání přístroje atd). Participace na péči o nemocné. Praxe bude potvrzena vedoucím akreditovaného Centra. Bude udělován certifikát následujícího znění: „XY je somnolog akreditovaný ČSVSSM. Podepsán prezident společnosti“.
 9. Termíny zkoušek:
  Polysomnografická: - vždy Praha, neurologická klinika 1. LF UK a VFN ve 13 hodin
  14.11.2008 a 12.1.2009
  Limitovaná polygrafie, vždy Plicní klinika FN Plzeň ve 13 hodin
  21.11.2008 a 12.12. 2008


Zapsal Pretl