Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis zasedání výboru 4.7.2008

Zápis ze zasedání výboru ČSVSSM
4.7. 2008, neurologická klinika 1. LF UK

Místo: Posluchárna neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha 2, Kateřinská 30.

Přítomni: Dohnal, Moráň, Nevšímalová, Smolík, Šonka, Vyskočilová
Omluven: Pretl
 1. Výbor schválil zápis z předchozí schůze
 2. Dr. Moráň informoval o stavu členské základny – 126 členů.
  Na schůzi byli schváleni noví členové – V. Meissner a S. Losse
 3. Výbor byl informován o ustavení chirurgické sekce Společnosti. Zástupce (předseda) sekce bude zván na pravidelné schůze výboru společnosti.
 4. Zpravodajové informovali o proběhlé akreditaci spánkové laboratoře (SL) při PCP Praha (Šonka, Trefný) – vzhledem k připomínkám zpravodajů nebyla akreditace udělena. Předseda společnosti vyrozumí vedení SL o tomto závěru. SL nemocnice Trutnov – zatím neproběhla – bude 22.8.2008
 5. Prof. Nevšímalová a prof. Šonka informovali přípravě o Symposia o narkolepsii a hypersomnii na počest doc. B. Rotha, Praha 24.4. 2009.
 6. Termíny zkoušení polygrafie a polysomnografie v zimním semestru 2008-9 budou řešeny na příští schůzi.
 7. Prim. Vyskočilová podala zprávu přípravě Kongresu společnosti, Plzeň 7.-8.11. Informovala o základních tématech sjezdu - zatím jsou jasná dvě hlavní témata: I) OSA/spánek a dopravní způsobilost; II) Chirurgické aspekty OSA.
 8. Výbor schváli žádost dr. Pretla a dr. Příhodové o podporu aktivní účasti na kongresu ESRS v Glasgow. Žádost dr. Kemlinka nebyla zatím schválena.
 9. Výbor vyhlásil vítěze Soutěž o nejlepší původní práce z oboru spánku.
  Nejdříve prof. Šonka informoval, že odstupuje se svojí prací ze soutěže.
  Výsledky
  Autor do 35 let:
  Kemlink D, Polo O, Montagna P, Provini F, Stiasny-Kolster K, Oertel W, de Weerd A, Nevsimalova S, Sonka K, Hogl B, Frauscher B, Poewe W, Trenkwalder C, Pramstaller PP, Ferini-Strambi L, Zucconi M, Konofal E, Arnulf I, Hadjigeorgiou GM, Happe S, Klein C, Hiller A, Lichtner P, Meitinger T, Muller-Myshok B, Winkelmann J. Family-based association study of the restless legs syndrome loci 2 and 3 in a European population. Mov Disord. 2007;22:207-212.
  Autor věkem neomezený:
  Klozar, Plzák, Zábrodský, Betka: Effectiveness and side-effects of one stage LAUP in primary rhonchopathy. ORL 2007;69:316-321.
 10. ESRS žádá zástupce do připravovaného committee on education, quality control and certification in sleep medicine. Za ČSVSSM navržen a schválen doc. Smolík.
 11. Doc. Smolík navrhuje začít vydávat diplom somnologa na podkladě složených zkoušek. Diskuse a znovu zhodnocení materiálu výboru na toto téma z roku 2006 vedla k tomu, že výbor počká s definitivním rozhodnutí po kongresu ESRS v Glasgow v září. V potaz se budou brát zkoušky a praxe. Dotyční diplomovaní také budou moci sloužit jako „mistři praktického výcviku“.
 12. Na přímý dotaz dr Pokorného z VZP má předseda společnosti odpovědět, že Břeclav není mezi certifikovanými laboratořemi a má poslat aktuální seznam certifikovaných laboratoří. Zároveň bude seznam pracovišt s certifikátem umístěn na webu Společnosti.
 13. Výbor schválil odměnu správci webových stránek.
 14. Prof. Nevšímalová navrhuje ucházet se o tzv certifikovaný kurs ve spánkové medicině. Výbor pověřil předsedu k napsání dopisu Mgr Stuchlíkové na MZd, která je ředitelkou odboru vzdělávání.


Zapsal K. Šonka