Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis zasedání výboru 25.4.2008

Zápis ze zasedání výboru ČSVSSM
Středa 25.4.2008, neurologická klinika 1. LF UK

Přítomni: Dohnal, Moráň, Pretl, Smolík, Šonka, Vyskočilová
Omluvena: Nevšímalová
RK: přítomni: Jakoubková, Novák, Trefný
 1. Zápis předchozí schůze byl schválen bez námitek
 2. Byli schváleni noví členové doc. Klozar, dr. Kraus , dr. Maťátko , dr. Příhodová
  Dr. Moráň byl výborem pověřen, aby rozeslal dopis všem členům společnosti s informací o činnosti a aktivitách společnosti.
 3. Prof. Šonka informoval o ekonomice společnosti k 31.12.07. Výbor konstatoval, že v údajích chybí odměna ing. Mrázkové. Ekonomika společnosti bude prověřena na následné schůzce RK.
 4. Výbor schválil plnou akreditaci pro spánkovou laboratoř (SL) Olomouc (zpravodajové Vyskočilová, Moráň) a vymezenou akreditaci pro SL Třebíč (Moráň, Trefný) – bez námitek.
  Byly podány 2 nové žádosti o akreditaci – SL nemocnice Trutnov a SL při PCP Praha.
 5. Prof. Šonka informoval o nutnosti změny termínu Sympozia na počest B. Rotha v důsledku termínové kolize se Sympoziem o narkolepsii konaným ve Švýcarsku. Po dohodě s ESRS byl vybrán termín 24.4.2009. Místo konání se nemění (hotel Pyramida). Doc. Smolík navrhl na toto symposium pozvat přes AASM spoluautory skórovacího manuálu Rechtschaffena a Kalese. Výbor souhlasí a pověřil doc. Smolíka a prof. Šonku, aby žijící autory oslovili.
 6. Prof. Šonka informoval, že se ze zdravotních důvodů nemůže tento rok zúčastnit pravidelného zasedání předsedů ESRS ve Splitu. Omluva bude zaslána ESRS dopisem.
 7. Výbor konstatoval, že Kurs spánkové medicíny, který se konal na přelomu března a dubna byl dle zachycených ohlasů hodnocen frekventanty jako úspěšný. Výbor předpokládá, že následující kurs bude mít obdobnou strukturu ( plánovaný termín jaro 2010).
 8. Termíny zkoušení vypisuje výbor ČSVSSM na 23.5., 30.5. a 6.6. a 4.7.
 9. prim. Vyskočilová informovala výbor o nastávajícím kongresu společnosti v Plzni. V květnu budou spuštěny webové stránky. Navrhla požádat odborné společnosti (včetně ČARO) mající co do činění se spánkovou medicínou, aby zprovoznily na svých webových stránkách odkazy na tento sjezd. Hlavním sponzorem sjezdu bude firma Saegeling. Výbor diskutoval program, který bude ještě upřesněn na dalších zasedáních. Jedním z hlavních témat by mělo být zahájení diskuse k tématu „OSA a dopravní tematika“ (garanti tématu za společnost Vyskočilová a Pretl).
 10. prim. Vyskočilová navrhla zvážit možnost volného připojení k ČLS JEP. Jako jedna z hlavních výhod by měla být garance nad udělováním kreditů za akce společnosti, dále možnost využít databáze ČLS. Výbor po diskusi pověřil prof. Šonku a prim. Vyskočilovou, aby zjistili podrobnosti a výhodnost volného připojení.
 11. Další schůze výboru proběhne 4.7. od 10 hodin na NK v Praze.


Zapsal Pretl