Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis zasedání výboru 12.1.2009

Zápis ze zasedání výboru ČSVSSM
12.1.2009, NK Praha

Přítomni: Dohnal, Dohnal, Moráň, Nevšímalová, Pretl, Šonka, Vyskočilová
Omluveni: Smolík
 1. Ve volbách do výboru byl předsedou společnosti zvolen prof. Šonka, místopředsedkyní prim. Vyskočilová a vědeckým sekretářem dr. Moráň
 2. Výbor na návrh prof. Nevšímalové poděkoval prim. Vyskočilové za uspořádání a úspěšný průběh kongresu v Plzni
 3. Vzdělávání
  1. Akreditované kursy a vzdělávání pro laboranty
   Výbor konstatoval, že pro další postup je nezbytné zjistit podmínky nutné pro akreditaci v ostatních evropských zemích včetně zajištění kontaktu blízkých osob, které mají v ESRS akreditaci na starosti. Vhodné by bylo pozvat dr. Fischera (SRN) na pravidelné školení laborantů, které proběhne v jarních měsících. Zajistí prim. Vyskočilová.
  2. Akreditace spánkových laboratoří
   Prof. Nevšímalová navrhla, aby Společnost přešla na Evropskou akreditaci (EA) spánkových laboratoří. Po diskusi bylo vzhledem k pětileté platnosti již udělených akreditací rozhodnuto vypracovat od roku 2012 nová pravidla akreditace, která by byla v souladu s EA. V roce 2009 společnost tato pravidla připraví tak, aby mohla vstoupit v platnost od roku 2012. Do přípravné skupiny byli nominováni prof. Nevšímalová, doc. Smolík a prim. Vyskočilová.
 4. Byla schválena akreditace Spánkové laboratoře nemocnice Na Homolce na 5 let (zpravodajové Moráň, Vyskočilová)
 5. Na základě požadavku VZP požádala Spánkové laboratoř Unimedis Společnost, aby svým jménem požádala Plicní společnost o udělení možnosti sdílet kódy spánkové medicíny. Výbor konstatoval, že kódy spánkové medicíny jsou kódy sdílené, tudíž požadavek ztrácí opodstatnění.
 6. Správa webových stránek byla svěřena prim. Dohnalovi, dr. Procházkovi (NNH) a dr. Krausovi (nem. Benešov).
 7. Prof. Šonka seznámil členy výboru s hospodařením společnosti za rok 2008, prim. Vyskočilová předložila vyúčtování kongresu.
 8. Sjezd společnosti 2009 (zprostředkované informace od dr. Nováka)
  Jako organizátor byl po konkursu vybrán ing. Špilar. Probíhá výběr místa konání. Výbor se usnesl, že dr. Novák bude na příští výbor pozván, aby informoval o přípravě kongresu
 9. Symposium na počest doc. Rotha
  1. Prof. Nevšímalová a prof. Šonka seznámili členy výboru s programem symposia a dále s ekonomickou stránkou pořádání akce. Prof. Šonka navrhl, aby společnost 100% refundovala poplatek aktivním účastníkům z řad Společnosti a uhradila 50% registračního poplatku členům Společnosti. Prof. Nevšímalová navrhla jednat s ČLK o udělení kreditů za účast na symposiu.
  2. Den před symposiem proběhne satelitní akce – Kurs o EDS, organizovaný ESRS, který bude zdarma, je zajištěno 6 řečníků (přihlášky na www.esrs.eu nebo www.conference.cz).
  3. Během Symposia se uskuteční schůzka European narcolepsy network (EU-NN).
  4. Členům Společnosti bude rozeslán mailový dopis s informací o Symposiu, kde budou informováni i o podmínkách úhrady poplatku (zajistí dr. Moráň)
 10. Dr. Pretl navrhl vytvořit systém „kontinuálního vzdělávání“ členů společnosti na basi kreditů, který by byl pro členy společnosti povinný.
 11. Novým členem společnosti byl schválen dr. Šilhán, FN Ostrava
 12. Termín následující schůze: 27.3. v 10:00 na NK v Praze


Zapsal Pretl