Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis zasedání výboru 27.3.2009

Zápis ze zasedání výboru ČSVSSM
27.3.2009, 10.00, Neurologická klinika 1. LF UK, Praha

Přítomni: Dohnal, Moráň, Nevšímalová, Pretl, Smolík, Šonka
Omluveni: Vyskočilová
Z RK přítomni: Jakoubková, Novák, Trefný
 1. Výbor schválil zápis z předchozí schůze
 2. K 26.3. je měla společnost 129 členů.
  Výbor schválil nové členy: Zuzanu Šrůtovou, Simonu Dostálovou, Janu Vávrovou, Aleše Hrdličku, Terezu Vorlovou a Lydii Koumarovou
  Prof. Šonka seznámil členy výboru se stavem financi společnosti. Informoval dále členy výboru, že v týdnu od 31.3. provede Finanční úřad kontrolu financí společnosti.
  RK společnosti provede kontrolu financí za rok 2008 po dohodě s ing. Mrázkovou.
 3. Prim. Dohnal seznámil členy s novým konceptem webových stránek a s jejich konkrétní navrhovanou podobou, která byla výborem v diskusi upravena a odsouhlasena.
 4. Kongres společnosti 2009 - informoval Dr. Novák
  Termín kongresu je 15.-17.10.09, místo konání: hotel Atom. Organizací byla pověřena společnost Hillary consulting.
  Hlavními tématy sjezdu bude kardiologie (pozvaní řečníci. Prof. Tkáčová, Doc. Sovová, prof. Sommers) a problematika spánku v dětském věku (Dr Příhodová, prof. Nevšímalová). Organizační výbor již oslovil potenciální řečníky. Výbor dále diskutoval program sjezdu. Doc. Smolík navrhl uspořádání teaching kursu s tématem nových pravidel skórování PSG. Kurs by se měl konat ve čtvrtek před sjezdem, byl by určen pro limitovaný počet zájemců (cca 40) a byl by zpoplatněn. Na něj by navázalo v případě zájmu firem industriální symposium.
  Organizační výbor podnikl základní kroky spojené s oslovením sponzorů a zahájil základní PR aktivity včetně rozeslání I. oznámení.
  Výbor dále diskutoval možnosti zajištění registrace sjezdu u ČLK. Dr. Novák byl pověřen zjištěním všech eventualit ohledně registrace a kreditů včetně oslovení FN Ostrava či Academia Medica Pragensis a jejich možné angažovanosti v těchto otázkách.
  K dalšímu jednání výboru byl přizván ing. Špilar za Hillary consulting:
  Ing. Špilar seznámil členy výboru se stavem příprav a s nabídkami jednotlivých kongresových center a zdůvodnil výhodnost výběru hotelu Atom. S výborem ing. Špilar diskutoval ekonomiku kongresu, a přípravu smlouvy o pořádáni kongresu.
  Výbor doporučil pořádající agentuře, aby návštěvníkům kongresu nabídla varianty ubytování v různých cenových relacích. Výbor diskutoval s ing. Špilarem některé technické aspekty pořádání kongresu. Ing Špilar navrhl výboru, aby termín pro odeslání abstrakt (konec srpna) byl dodržen vzhledem k nutnosti řádné přípravy sborníku abstrakt. Výbor souhlasil.
 5. Výbor projednal žádosti o nové akreditace:
  Spánková laboratoř, pneumologická klinika 1.LF UK a FTN Praha
  Laboratoř pro poruchy dýchání ve spánku Benešov
 6. Výbor stanovil termíny teoretických zkoušek na
  22.5. v 13 hodin a 18.6. v 14 hodin, vždy na neurologické klinice 1. LF UK v Praze
 7. Výbor pověřil dr. Moráně, aby vytvořil digitální archiv akreditovaných spánkových laboratoří. Dr. Honnerovou pověřil vedením archivu akreditovaných spánkových laboratoří
 8. Výbor schválil vydání Dekretu Somnologa , ale z časových důvodů nebyla prodiskutována technická realizace.
 9. Výbor se seznámil s iniciativou fy Saegeling opakovat úspěšné školení sester. Na výzvu se z výboru jako řečníci přihlásili Dohnal, Moráň, Pretl, Smolík a byl ještě navržen Dr Kemlink s tématem poruch dýchání ve spánku u nervosvalových chorob.
 10. Prof. Nevšímalová a prof. Šonka informovali krátce o přípravách na symposium o narkolepsii a hypersomnii na počest doc. B. Rotha, které se bude konat v Praha 24.4. 2009. Vědecký i společenský program je kompletně připraven. Společnost proplatí přítomným členům výboru a RK registrační poplatek.
 11. Výbor schválil žádost předsedy o proplacení letenky na setkání předsedů národních spánkových společností ve Valencii 1. – 3. 5. 2009.
 12. Doc. Smolík navrhl přeložit do ČJ Nový manuál PSG. Výborem byl pověřen, aby zjistil technické náležitosti možnosti vydání překladu. Doc. Smolík navrhl dále překlad ICSD2 z roku 2005, což výbor nepodpořil.


Praha 27.3.2009
Zapsal Pretl