Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis zasedání výboru 22.5.2009

Zápis ze zasedání výboru ČSVSSM
Pátek 22. 5. 2009, 10.00, Neurologická klinika 1. LF UK, Praha

Přítomni: Dohnal, Moráň, Nevšímalová, Smolík, Šonka, Vyskočilová, od bodu 8 Pretl
RK: Novák, Trefný
 1. Výbor schválil zápis předchozí schůze
 2. Členskou základnu společnosti tvoří 139 členů, nově byli schválení: Klára Sixtová, Jan Zeman
 3. Prof. Šonka informoval, že kontrola z FU neměla připomínek k hospodaření v letech 2006 a 7
 4. O přípravách Kongresu společnosti v Ostravě informoval dr. Novák
  Je přibližně připraven program prvního dne a společenský program. Výbor se seznámil a doporučil k podpisu smlouvou s kongresovou agenturou.
 5. Výbor schválil žádost Dr Jurikoviče o podporu aktivní účasti na světovém kongresu o spánkové apnoi
 6. Výbor se zabýval přípravami kursu v příštím školním roce (přibližný termín jaro 2010 v Praze), zatím předběžný zájem projevilo asi 10 - 15 zájemců..
 7. Archiv akreditovaných laboratoří povede Dr. Monika Honnerová v Plzni
 8. Výbor společnosti udělil akreditaci s vymezenou působností na dobu 5 let Spánkové laboratoři Benešov (zpravodajové Pretl, Lánský) . Akreditace Spánkové laboratoře při pneumologické klinice 1.LF UK a FTN Praha dosud neproběhla
 9. Soutěž o nejlepší publikaci za rok 2008 má uzávěrku k 30.6. 2008. Práce je nutno adresovat k rukám prof. Šonky.
 10. Výbor opět diskutoval případné udělování Dekretu somnologa. Výsledkem diskuse, do níž se zapojili všichni členové výboru, bylo jednomyslné rozhodnutí vyčkat vývoje situace, která není v současné době přehledná vzhledem k nejasnému konceptu vzdělávání v ČR i v ESRS, a zatím dekret nevydávat. V ČR bude společnost usilovat na návrh prof. Nevšímalové o zařazení spánkové medicíny do systému certifikovaných kursů (dle informací z MZd se očekává novela vyhlášky, je třeba připravit a předložit žádost s náplní oboru). Stran Evropy společnost vyčká na aktivity výboru ESRS, které jsou nyní ve stadiu konkretizace. Prim. Vyskočilová zjistí, zda v SRN je spánková medicína nástavbovým oborem.
 11. Prof. Šonka předložil výboru zprávu předsedy ze služební cesty na schůzi předsedů národních spánkových společností ve Valencii 1. – 3. 5. 2009. ESRS soustřeďuje své úsilí na sjednocení vzdělávání v celé Evropě, neboť v každé zemi existuje jiný model. V SRN vznikl vzdělávací model, který je uznáván státem. Výbor ESRS je nyní ve stavu definování cílů a problémů a nástinu řešení. Je snaha připravit pravidla titulu Evropský somnolog a připravuje se i Evropská akreditace spánkových laboratoří. ESRS vyzývá jednotlivé společnosti ke kooperaci s jinými odbornými společnostmi s cílem získat jejich podporu a zvýšit dále povědomí o spánkové medicíně. ESRS žádá zaplatit národním společnostem € 2/člena. Výbor ČSVSSM souhlasí.
 12. Výbor děkuje prof. Nevšímalové a prof. Šonkovi za úspěšné uspořádání Symposia o narkolepsii a hypersomnii na počest doc. B. Rotha. Podle oficiálních i neoficiálních ohlasů byli jak symposium, tak vzdělávací kurs úspěšné.
 13. Výbor konstatoval, že Kurs laborantů, pořádaný firmou Saegeling, proběhl úspěšně. Odborná stránka kursu, kterou připravovala prim. Vyskočilová a dr. Moráň měla vysokou úroveň.
 14. Prim. Dohnal informoval o zprovoznění webových stránek Společnosti. Nově byla zprovozněna sekce Konference a Dotazy.
 15. Výbor se usnesl podpořit dopisem žádost spánkové laboratoře v Trutnově o uzavření smlouvy s VZP. Po diskusi výbor dále navrhl obnovit jednání s VZP s cílem zjednodušit uzavírání smluv mezi akreditovanými centry a VZP.
 16. Výbor se rozhodl podpořit znovuobnovení spánkové laboratoře v Aquile, zničené zemětřesením, částkou 10tis Kč.
 17. Prof. Nevšímalová informovala o mezinárodní konferenci věnované vzácným onemocněním. Výbor souhlasil s návrhem využít programu konference k zlepšení povědomí o narkolepsii (založení pacientské společnosti, registrace Xyremu v ČR).
 18. Prim. Vyskočilová informovala o snaze některých východoevropských spánkových společností zapojit naší Společnosti do jejich vzdělávacích programů. Výbor společnosti jednomyslně odmítl, neboť podporuje jednotný vzdělávací systém ESRS.
 19. Doc. Smolík oslovil vydavatele AASM kriterií pro skórování ohledně české edice a odpověděl na jejich dotazy. Nyní čeká na jejich vyjádření.
 20. Termín příštího zasedání: 11.9.2009, 10 hodin, Praha, neurologická klinika.


Praha, 25.5.09
zapsal Šonka a Pretl