Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis zasedání výboru 11.9.2006

Zápis ze zasedání výboru ČSVSSM
dne 11.9. 2009

Přítomni: Dohnal, Nevšímalová, Pretl, Šonka
Omluveni: Moráň, Smolík, Vyskočilová
Za RK přítomni: Novák, Trefný
Za ORL sekci přítomen: Lánský
 1. Výbor schválil zápis předchozí schůze
 2. Za členy ČSVSSM byli přijati: Štěpánka Břízová, Hana Machová, Klára Kundrátová, Iveta Němcová
 3. Výbor se usnesl, že na začátku každého kalendářního roku bude zaslán všem členům společnosti email s připomenutím platby členských příspěvků. Výbor uložil dr. Moráňovi, aby prověřil platby příspěvků za předchozí roky (ve spolupráci s ing. Mrázkovou) a upozornil emailem členy společnosti, kteří dosud nezaplatili členské příspěvky. Ti, kteří nezaplatili členské příspěvky 2 roky po sobě budou upozorněni dopisem s varováním, že pokud nezaplatí, bude jejich členství ve Společnosti ukončeno.
 4. Výbor diskutoval možnost dalšího výhodného uložení části hotovosti, neboť skončila platnost termínovaného vkladu. Ing. Mrázková byla pověřena, aby zjistila současné možnosti.
 5. Dr. Novák informoval výbor o stadiu příprav na sjezd v Ostravě. Výbor se věnoval přípravě programu a posléze schválil jeho definitivní program. Výbor se usnesl, že nejlepší práce bude oceněna Cenou kongresu (částkou 5000Kč). Ocenění bude předáno na závěr kongresu (komise Šonka Novák a Vyskočilová)
 6. Na základě přednesené zprávy (zpravodaj dr. Trefný) udělil výbor akreditaci s vymezenou působností na dobu 5 let Spánkové laboratoři pneumologické kliniky 1.LF UK a FTN Praha.
 7. Výbor diskutoval o místu a termínu konání znalostního kursu. Bylo navrženo opětovné uspořádání kursu v prostorách 1. LF UK. Termín konání kongresu by měl být stanoven do pořádání kongresu v Ostravě, aby mohl být oznámen všem potenciálním zájemcům
 8. Členové výboru rozhodnou (po elektronickém rozeslání) o pořadí v Soutěži o nejlepší publikaci předchozího roku. Na kongresu v Ostravě budou vyhlášeny výsledky s předáním cen.
 9. Výbor schválil vyúčtování Symposia o narkolepsii a hypersomnii na počest doc. B. Rotha, které předložili Prof. Šonka a prof. Nevšímalová.
 10. Prof. Nevšímalová informovala o založení občanského sdružení Diagnóza narkolepsie, ke kterému došlo v létě t.r. V zimních měsících plánuje sdružení uspořádání akce za účelem setkání nemocných a obeznámení širší veřejnosti.
 11. Prof. Nevšímalová informovala o odpovědi MZd, týkající se Specializačního vzdělávání - certifikačních kurzů. Společnosti bylo doporučeno podat Žádost s náplní oboru s cíli oboru a požadavky na lékaře. Prof. Nevšímalová zašle členům výboru podklady, které budou na příštím zasedání výboru diskutovány a dále rozpracovány.

Další zasedání výboru je svoláno na 4.12. v 10 hodin v budově NK.


Zapsal Pretl, kontroloval Šonka