Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis valného shromáždění 16.10.2009

Zápis z valného shromáždění ČSVSSM
Ostrava, 16.10. 2009


Přítomno 29 členů společnosti (viz prezenční listina)
Schůzi vedl předseda společnosti Dr K. Šonka

 1. Zpráva předsedy
  Společnosti je 8 let, toto je její 11 kongres (včetně kongresů před založením společnosti). Společnost je asociovaným členem ESRS.
  Společnost je aktivní v prosazování spánkové medicíny jako interdiscipilinárního oboru. Společnost již dvakrát zorganizovala kurs spánkové medicíny a 4. rokem pořádá zkoušky – teoretickou a praktickou.
  Podle doporučení ESRS zahájila před 3 lety akreditaci pracovišť. Celkem akreditováno 9 Center a 6 pracovišt s vymezenou působností. Nebyli jsme schopni prosadit nasmlouvání bodů za „spánkové“ výkony pro akreditovaná pracoviště, nezměnily se předpisy pro přidělování CPAP.
  Výbor se rozhodl pozdržet udělování titulu Somnolog akreditovaný ČSVSSM.
  Společnost uděluje každým rokem ceny za nejlepší publikace předchozího roku.
  Společnost podporuje aktivní účast na mezinárodních sjezdech o spánku. Pro příští rok je podpora plánovaná pro sjezd APSS-AASM, WASM, ESRS.
  V dubnu 2009 společnost ve spolupráci s ESRS připravila Sympozium o narkolepsii a hypersomnii při příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele našeho oboru B. Rotha. Sympozium mělo příznivý ohlas ze zahraničí. Společnost podporovala svoje členy při placení registračního poplatku. Celkový profit pro společnost je 30tisíc Kč. Při této příležitosti proběhl Kurs ESRS o nadměrné spavosti, který měl také příznivý ohlas.
 2. Členská základna (vědecký sekretář)
  Celkem 137 členů.
 3. Finance (předseda)
  Stav financí k 31.8.2009: Stav na účtech je 2290255 Kč a v pokladně 342 Kč.
 4. Zpráva revizní komise za rok 2008 (Dr. Novák)
  RK neshledala žádné nesrovnalosti v účetnictví za rok 2008.
 5. Vzdělávání ve spánkové medicíně
  V letošním školním roce proběhne opět kurs. Termín – během zimního zkouškového období UK. Místo Praha.
  V zimním semestru jsou termíny praktických zkoušek a v letním znalostních zkoušek.
  Plénum převážnou většinou hlasů rozhodlo, že má být udělován titul somnolog akreditovaný ČSVSSM, jak bylo původně navrhováno.
 6. Spánková medicína v reálné praxi ČR (místopředsedkyně)
  Problémy proplácení výkonů a léčby se zatím nepodařilo zlepšit. Jsou náznaky, že postup zdr. pojišťoven bude restriktivnější.
  Doporučeno problémy řešit ve spolupráci s pacientskými organizacemi a případně profesionálními PR agenturami.
  Byla zmíněna i možnost vypsat grant k získání správných socioekonomických dat týkajících se jednotlivých poruch spánku.
 7. Chirurgická sekce (předseda)
  Příprava doporučeného postupu chirurgické léčby OSA probíhá.
 8. WEBové stránky (prim. Dohnal)
  Komise ve složení Dohnal, Kraus a Procházka připravila změny webových stránek společnosti. Změněné stránky po schválení výborem byly spuštěny. Byla zvolena varianta, která nestojí mnoho prostředků a odpovídá menšímu množství návštěvníků. Chat na našich stránkách se zatím nerozproudil.
 9. Příští valné shromáždění společnosti - 2010
  Odhlasováno, že proběhne v rámci česko-slovenského kongresu v Bratislavě a to včetně voleb nového výboru.
 10. Příští kongres společnosti – 2011
  O organizování kongresu v Českých Budějovicích resp. v jihočeském kraji se přihlásil prim Dohnal. Plénum hlasování tento návrh přijalo.
  Plénum odhlasovalo, že časový a organizační model má být přibližně podobný současnému (1,5 dne odborného programu, kombinace zvaných přednášek a původních sdělení + posterová sekce)
 11. Varia
  Dr Ondrová informuje, že 16.-18.6. proběhne v Mikulově ORL sjezd, kde bude významná část věnována poruchám dýchání ve spánku.
  Plénum souhlasí, aby na www stránkách společnosti byly uveřejňovány informace o vhodných akcích, které se týkají spánku, organizovaných jinými společnostmi.
  Dr Šonka informuje, že byla založena pacientská společnost Diagnóza narkolepsie.


Zapsal Šonka, schválil výbor