Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis zasedání výboru 5.3.2010

Zápis ze zasedání výboru ČSVSSM
dne 5.3. 2010

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Přítomni: Dohnal, Nevšímalová, Pretl, Smolík, Šonka, Vyskočilová
Omluven: Moráň
 1. Výbor schválil zápis z minulé schůze dne 4.12.2009
 2. O vstup do společnosti požádal dr. Adrian El Kharoubi. Výbor souhlasí, pokud budou doloženy náležitosti nutné ke členství ve společnosti.
 3. Prof. Šonka seznámil výbor s hospodařením společnosti za rok 2009.
 4. O akreditaci zažádala Spánková laboratoř v Liberci (ORL)
 5. Prof. Šonka informoval o stavu příprav akcí pořádaných Společností v souvislosti se Světovým dnem spánku (MDS - 19.3.). Akce jsou zajišťovány mgr. Potměšilovou, která spolupracuje s Centry v jednotlivých krajích (tiskové konference, výstupy v mediích). Dále je připraven leták informující o celé akci (byl rozeslán do všech Center, je ke stažení na webu Společnosti). Akce vyvrcholí Dnem otevřených dveří v jednotlivých centrech dne 22.3.
 6. Prof. Nevšímalová informovala o setkání s přednáškami a diskusí v rámci 1. Evropského dne narkolepsie, pořádané pacientskou organizací Diagnóza narkolepsie 18.3.2009 v kině MAT.
 7. Výbor projednal požadavek ORL společnosti vyvěsit na webové stránky Společnosti informaci o 73. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, který se bude konat v jihomoravském Mikulově 16.-18. června 2010. Výbor se usnesl, že bude zřízena na webových stránkách další složka Kongresy s tematikou Spánkové medicíny, kde budou informace zveřejňovány.
 8. Dr. Pretl informoval o přípravě Symposia o obstrukční spánkové apnoi, které pořádá v rámci Akce COST B26 Obstructive sleep apnoe. Sympozium se bude konat 25.-26.6. v Praze. Další informace budou zveřejněny na stránkách Společnosti
 9. Prof. Šonka požádal výbor o souhlas s cestou na setkání předsedů národních spánkových společností s vedením ESRS 30.4. – 2.5.2010 v Lara Turizm Merkezi Kemeragzi Mevkii Kundu, Antalya - Lara, Turkey. Výbor souhlasil
 10. Výbor vyhlásil termíny teoretických zkoušek ze spánkové medicíny
  30.4. Praha
  28.5. Praha
  21.4. Brno
  18.6. Praha
 11. Výbor vzal na vědomí termín praktické zkoušky z polygrafie – 12.4. ve 13 hodin v Plzni
 12. Výbor zhodnotil Kurz spánkové medicíny od 25. do 29.1. 2010 v Praze jako úspěšný.
  Zabýval se dopisem prim. Meissnera, zaslaným výboru společnosti (viz archiv). Předseda napíše prim Meissnerovi dopis.
 13. Výbor se zabýval přípravou Certifikovaného kurzu (CK) ve spánkové medicíně. Výbor konstatoval, že je nutno do příštího zasedání výboru vymezit odbornosti, které se budou účastnit vzdělávání. Při přípravě CK bude zajištěna rovnost přístupu k polysomnografii všem vymezeným oborům.
 14. Prof. Nevšímalová informovala o přípravě nové MKN-11. Společnost bude tuto klasifikaci připomínkovat ve smyslu zařazení všech poruch spánku do MKN-11dle klasifikace ICSD 2.
 15. Prim. Vyskočilová navrhla, aby Společnost opětovně vstoupila v jednání s VZP ohledně změny indikačních kritérií léčby CPAP/BiPAP. Výbor se dohodl, že je nutno upravit nově kriteria preskribce CPAP/BiPAP. Dále je nutné při jednání s pojišťovnou zvýšit kredibilitu akreditací vzhledem k VZP tak, aby pojišťovna uznávala výkony vykázané všemi akreditovanými centry.
 16. Termín následujícího zasedání 28.5. v 10 hodin na NK.