Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis zasedání výboru 28.5.2010

Zápis ze zasedání výboru ČSVSSM
28.5. 2010

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Přítomni: Dohnal, Moráň, Nevšímalová, Pretl, Smolík, Šonka
Omluvena: Vyskočilová
RK: Novák, Trefný
Chirurgická sekce: Lánský
 1. Výbor schválil zápis z minulé schůze
 2. Členskou základnu tvoří ke konci května 145 členů
 3. Prof. Šonka navrhl vypracovat stručnou zprávu o činnosti za předchozí rok. Výbor souhlasí, že po jejím schválení bude umístěna na web společnosti
 4. Dr. Pretl předložil zprávu z návštěvy ve Spánkové laboratoři v Liberci (ORL), ve které doporučil udělení Akreditace s vymezenou působností na dobu 5 let, bez výhrad. Výbor souhlasil.
  O akreditaci požádalo Centrum pro dýchání a spánek v Sebnitz (dr. Vyskočilová)
 5. Prof. Šonka zhodnotil akce pořádané Společností v souvislosti se Světovým dnem spánku (19.3.). Zúčastněná centra hodnotila průběh jako úspěšný, zájem veřejnosti byl přiměřený. Rovněž v diskusi členů výboru byla akce hodnocena pozitivně, pomohla k propagaci spánkové medicíny v ČR. Výbor se rozhodl akci pořádat stejnou formou i příští rok, přípravy však bude nutno zahájit již od podzimu tohoto roku. Výbor se dále usnesl, že písemná zpráva shrnující celou akci bude uveřejněna na stránkách společnosti. O její vypracování bude požádána zajišťující PR agentura. Členové výboru dále diskutovali možnosti jak nejlépe propagovat akci příští rok, ke stávajícím metodám ve sdělovacích prostředcích byla doporučena i reklama pomocí internetu.
 6. Prof. Nevšímalová informovala o 1. Evropském dnu narkolepsie. Akce proběhla úspěšně formou přednášek a bohaté diskuze, byla hojně navštívena. Bylo založeno občanské sdružení Diagnoza-narkolepsie, které má své webové stránky (www.diagnozanarkolepsie.cz), schází se 1/měsíc. Sdružení bude usilovat o přidělení grantů pro svojí aktivitu. Prof. Nevšímalová rovněž usiluje, aby se narkolepsie dostala do programu MZd Vzácná onemocnění.
  2. Evropský den narkolepsie je plánovaný na 18.3.2011.
 7. Dr. Pretl informoval o Symposiu Kardiovaskulární a metabolické aspekty obstrukční spánkové apnoe, které pořádá v rámci Akce COST B26 Obstructive sleep apnoe 25.-26.6. v Praze. Informace jsou na webové stránce www.conference/COST
  Výbor rozhodl, že všem členům společnosti bude přeposlána informace o Spánkovém sjezdu, který se bude konat 14.-16.10.2010 v Bratislavě. Součástí sjezdu bude plenární zasedání ČSVSSM spojené s volbami do výboru společnosti. Výbor souhlasil, že Společnost bude na tomto sjezdu pořadatelem videosekce.
 8. Předseda společnosti prof. Šonka referoval o setkání předsedů národních spánkových společností s vedením ESRS 30.4. – 2.5.2010 v Antalya – Lara (Turecko).
 9. Prof. Šonka informoval o dosavadním průběhu zkoušek následujících po Kurzu spánkové medicíny.
 10. Prof. Šonka upozornil členy výboru, že v roce 2011 bude ČSVSSM slavit deset let od založení
  Navrhl následující varianty oslav :
  • prodloužení kongresu o půl dne (od čtvrtka odpoledne do soboty dopoledne), pozvání několika zahraničních hostů – výbor schválil. Prim. Dohnal jako pořadatel navrhl jako místo konání Český Krumlov. Během června 2010 zajistí místo i termín (navržen říjen 2011). Hlavní téma kongresu bylo navrženo Spánek a civilizační choroby. Výbor navrhl oslovit společnosti mající vztah ke spánkové medicíně s možností reciproční inzerce akcí.
  • samostatné číslo nebo suplementum v univerzálním lékařskému časopise nebo v komerčním časopise. Výbor souhlasil, po diskusi byla zvolena varianta prezentace společnosti v komerčním časopisu.
 11. Prof. Nevšímalová informovala, že MZd připravuje změny v koncepci postgraduálního vzdělávání (certifikovaný kurs bude přejmenován na nástavbovou specializaci), proto byla další jednání na toto téma pozastavena.
 12. Výbor po diskuzi souhlasil, že bude vypracován jeden diplom shrnující vzdělání lékaře stran spánkové medicíny.

Zapsal Pretl, kontroloval Šonka