Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis zasedání výboru 15.4.2011

Zápis ze zasedání výboru ČSVSSM
15.4.2011

Přítomni: Dohnal, Lánský, Moráň, Nevšímalová, Smolík, Šonka, Vyskočilová
Revizní komise: Pretl
Omluveni: 0
 1. Kontrola zápisu minulé schůze: bez připomínek
 2. Stav členské základny: 151 členů.
 3. Dosud nebyla uhrazena částka 2 EUR za přidružené členství v ESRS, ekonom Ing. Mrázková zařídí doplacení za rok 2010 a pro rok 2011
 4. Podpora na kongresu Sleep and breathing: Aktivním účastníkům (Trefný, Kemlink, Plzák) schválena úhrada registračního poplatku.
 5. Schválena účast Dr. Prettla na schůzi předsedů národních společností ESRS v Portu-Portugalsko, společnost uhradí letenku, ubytování hradí ESRS
 6. Informace o kongresu ČSVSSM 2011:
  Zahájení ve čtvrtek v 13 hodin: podrobnosti na webu společnosti
  Zajištění místa konání plenární schůze: v 17 hodin v přednáškovém sále nebo na Prelatuře. Souběžně schůze slovenské společnosti
  Satelitní sympozium ResMed 45min: nejlépe v pátek návaznosti na polední pauzu
  Návrh pozvaných řečníků: Červená-insomnie+KBT, Riha-genetika OSA, Brůžek-etnicita, antropologie a spánek, Faber-doprava??, Fišer-indikace CPAP-30 let CPAPu, Geisler-?, Polmacher-metabolismus, Tkáčová-kardiologie
  Možnost video PSG sekce
 7. Jednání s VZP: snaha o změnu kriterií dosud bez dostatečné odezvy, nutno znovu pojišťovně dát jasná odborná nepodkročitelná kriteria (diskutováno zda co nejstručnější či podrobnější s hodnotami, podle toho i upravit indikační kriteria na webu)
 8. Projednány kody VZP pro kontroly pacientů léčených CPAP: nebylo konzultováno s ČSVSSM, nutno upravit časové specifikace (rok+2měsíce, po zaslání dopisu při zadání kodu pro nespolupráci…)
 9. Akreditace: Klinika dětské neurologie Motol: Šonka+Lánský
  Plicní oddělení Břeclav: Moráň+Lánský
 10. Definice center pro VZP: Centra je třeba přestavět tak, aby každé jednotlivé pracoviště mělo svého garanta pro styk s pojišťovnou, tento vedoucí pracovník musí mít minim úvazek 0.2 pro spánek.
 11. název limitované polygrafie ???
 12. Rozesat členům informaci o plánovaném kongresu spánkové apnoe v Římě
 13. ORL sekce žádá výbor dotvořit definice vybraných chorob spánku
 14. Zasedání revizní komise: vše v pořádku
 15. Bude zjištěno, kolik by stálo doplnění webu o mapku jednotlivých regionů v sekci pro pacienty.
 16. Zkoušky z teorie:
  17.6.2011 v 9 hodin – Nevšímalová, Smolík, Vyskočilová
  23.9.2011 v 9 hodin – bude určeno na příští schůzi
 17. Plánovaná změna akreditačních kriterií a příprava k získání nadstavbové atestace přesunuta na příští schůzi


Zapsal Moráň+Dohnal
Schválil Šonka