Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis zasedání výboru 17.6.2011

Zápis ze zasedání výboru ČSVSSM
17.6.2011

Přítomni: Dohnal, Lánský, Moráň, Nevšímalová, Smolík, Šonka, Vyskočilová
Revizní komise: Pretl
Omluveni: Novák, Trefný
 1. Kontrola zápisu minulé schůze – bez připomínek
 2. Členská základna:
  nyní 149 členů, 3 nové přihlášky, přijetí schváleno (MUDr. Jaroslav Lněnička, MUDr. Larisa Součková, Kateřina Žohová,)
 3. Akreditace:
  Projednána a schválena:
        FN Motol-dětská neurologie-centrum
        NsP Břeclav – pneumologie-laboratoř s limit. působností
  Nové žádosti:
        PCP – Šonka, Trefný
        NsP Ústí nad Labem-pneumologie – pozastaveno, vedoucí nemá dokončené vzdělání v somnologii
  Projednán nový postup akreditace: od 1. 10. 2011 paušální částka za akreditaci 10 000,-Kč, akreditace proběhne pak až po zaplacení této částky
 4. Kongres ČSVSSM Listopad 2011 Český Krumlov-Dohnal:
  probrán časový harmonogram,
  doporučena změna poplatků v závislosti na době registrace
  proplacení nákladů vyzvaným zahraničním řečníkům formou odměny za přednášku 600,-EUR
 5. Kongres spánkové apnoe Řím:
  Schválení jediní tři zájemci o nabídku organizátorů - úlevy od registračního poplatku (Ondrová, Pavelec, Šonka)
 6. Chirurgická sekce:
  Doporučený postup pro léčbu spánkové apnoe u dětí – schválen
  Společně s Doporučeným postupem pro dospělé bude vyvěšen na web společnosti
 7. Projednána změna akreditačních kriterií:
  Centrum zůstává
  Laboratoř s limitovanou působností přejmenována na Jednotka monitorace a léčby poruch dýchání ve spánku
  Při akreditaci současně kontrola základní atestace pro vedoucí funkci (II. atestace, odborná způsobilost v oboru, event. termín nejvyšší vzdělání v daném oboru). Diskutována možnost kteréhokoliv lékaře bez ohledu na obor, zatím ponecháme dosud vybrané (kardiologie, neurologie, otorhinolaryngologie, pediatrie, pneumologie, psychiatrie, všeobecné lékařství)
 8. Projednán a upraven text Vzdělávacího programu nástavbového oboru Somnologie:
  Vyskočilová bude konzultovat na IPVZ…
 9. Repasy CPAPů:
  Za kompletní repas technicky včetně desinfekce ručí dodávající firma (zjistíme cestou dodavatelů, mělo by být v podmínkách schválených SÚKLem).
 10. Indikační kriteria přístrojů:
  Dopracovává Pretl, rezešle.
  Podána informace, že oborové pojišťovny vypsaly výběrové řízení na léčbu CPAP o jehož průběhu výbor ČSVSSM není informován a není jasné, zda indikační kriteria použitá v uvedeném materiálu budou compliantní s doporučeními společnosti.
 11. V následujícím školním roce by měl proběhnout kurz somnologie, termín pravděpodobně zima 2012, přesný termín navrhne Šonka
 12. Výbor byl seznámen se záměrem založení Ventilační sekce ČSVSSM – v současné době se formuje – požadavek na zástupce neurologie.
 13. Termín příštího výboru: 26. 9. 2011 v 10 hodin na stejném místě.


Zapsal Moráň
Schválil Šonka