Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis zasedání výboru 26.9.2011

Zápis ze zasedání výboru ČSVSSM
26.9.2011

Přítomni: Dohnal, Moráň, Nevšímalová, Smolík, Šonka, Vyskočilová
Revizní komise: Pretl
 1. Kontrola zápisu
  Bez připomínek
 2. Členská základna
  152 stávajících,
  7 nových – schváleno, tedy celkem 159 členů (Koukalová, Ludka, Malecha, Sila, Tesfayeová, Vránová, Zimulová).
 3. Akreditace: návštěva PCP neproběhla
 4. Krytí nákladů členů výboru na sjezdech společnosti: (od příštího sjezdu):
  1. pro členy výboru a revizní komise uhrazení registračního poplatku z financí sjezdu, pokud se koná v ČR.
  2. pro členy výboru a revizní komise uhrazení cestovného z financí ČSVSSM-cestovní příkaz
 5. Příprava kongresu ČSVSSM Český Krumlov: rozpis přednáškových bloků, časový harmonogram.
 6. Soutěž o nejlepší publikaci 2010: do konce září cestou Emailu, zkompletuje Vyskočilová
 7. Krátká informace o sjezdu 2012: proběhne v Olomouci v termínu18.-20.10.2012, kongresová agentura Hillary
 8. Výbor schválil podporu prezentace na sjezdu v Quebecu . Hobzová, Nevšímalová za standardních podmínek
 9. Indikační kriteria pro CPAP/BiPAP budou kompletizována na samostatné schůzce zainteresovaných členů společnosti a ventilační sekce a předsedy výboru – termín (do letošního sjezdu) si dohodnou účasníci.
 10. Vzdělávací program Somnologie byl předán na ministerstvo i ČLK, čeká se reakce, následně pokud bude akceptován, bude třeba zajistit subkatedru IPVZ
 11. Čtvrtý kurz spánkové medicíny proběhne v únoru 2012 v Praze (předběžně 6-10.2.2012).
 12. Bylo schváleno vytvoření ventilační sekce, která nebude rozdělena na další podsekci sesterskou, jak bylo navrhováno. Výbor žádá periodické zprávy od sekcí.
 13. Vedle chirurgické a ventilační sekce plán vytvoření sekce (či pracovní skupiny) Poruchy spánku a kardiovaskulární choroby (Ludka a spol)
 14. Proběhne jednání s Ing Krupičkou (OZP) ohledně číselníku (způsob úhrady jednotlivých součástek a rozdělení kategorií přístrojů)


Zapsal: M.Moráň
Schválil: K.Šonka