Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis zasedání výboru 2.12.2011

Zápis ze zasedání výboru ČSVSSM
2.12.2011

Přítomni: Dohnal, Lánský, Moráň, Smolík, Šonka, Vyskočilová
Revizní komise: Pretl
Omluveni: Nevšímalová
 1. Kontrola zápisu min schůze: korekce zápisu 26.9.2011, zápis z plenární schůze bez připomínek
 2. Členská základna: 162, 2 nové přihlášky: J.Košťálová (ICRC Brno)-technik-sestra, M. Bláhová (TRN Benešov) -lékařka, schváleno
 3. Akreditace Centra v PCP Praha (Vedoucí MUDr. Z. Lattová): Reference Trefný, Šonka, schváleno
 4. Finance: Ukončení termínovaného vlkadu, navrženo uložit opět termínovaný vklad, event rozděleno do dvou.
 5. Zpráva a hodnocení sjezdu v Č.K.: Celkem 170+20 účastníků, vyúčtování schváleno.
 6. Žádost Vávrová a Maurovich o podporu na zahraničních kongresech (WASM): schváleno.
 7. Čtvrtý teoretický kurz spánkové medicíny: konání 6-10.2.2012: projednání struktury a obsahu programu, definitivní sestaví předseda. Přednášející dodají ing. Mrázkové podklady pro tisk účastníkům
 8. Indikační kriteria CPAP/BiPAP: Projednán doporučený postup, poslední připomínky do týdne, pak bude považován za oficiální dokument společnosti, odeslán pojišťovnám, a odborné veřejnosti (nejspíše cestou vydavatelství Solen)
 9. Přístroje a pomůcky pro léčbu spánkové apnoe: požádáme o právní poradu ČLK pro další jednání s Sdružením zdravotních pojišťoven.
 10. Světový den spánku: projednány varianty organizace, nejvhodnější prezentace „stan“ v krajských městech (současně sběr dat pro průřezovou studii, která by byla vhodná pro argumentaci a zdůvodnění spánkové medicíny), media (TV, rozhlas). Termín 19.3.2012, event pozdější.
 11. Vzdělávací program nástavbového oboru Somnologie: Smolík zorganizuje konzultaci u ministra zdravotnictví
 12. Kongresy ČSVSSM: V příštím roce zorganizujeme výběrové řízení na jednu stabilní kongresovou agenturu. Termín, organizátora a místo kongresu bude do budoucna určovat výbor společnosti. 2014: Pretl-střední Čechy, 2015: Minařík+Vyskočilová-Liberec. Příští schůze výboru se zúčastní organizátor kongresu 2012 (Hobzová, Olomouc)
 13. Kardiovaskulární pracovní skupina bude mít samostatnou složku na Webu
 14. Praklická zkouška z polysomnografie: 25.1.2012 (Moráň, Šonka, 1LFUK Kateřinská)
 15. Akce související se spánkovou medicinou: Workshop „Kardiologie a OSA“, Kradec Králové 28-29.5.2012


Zapsal: Moráň
Schválil: Šonka