Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis zasedání výboru 2.3.2012

Zápis ze zasedání výboru ČSVSSM
2.3.2012

Přítomni: Dohnal, Lánský, Moráň, Smolík, Šonka, Vyskočilová
Revizní komise: Pretl, Trefný
Omluveni: Nevšímalová
 1. Kontrola zápisu min schůze: bez připomínek
 2. Členská základna: 164, 8 nových přihlášek: (Jiří Kalhous, Monika Mikolášková, Pavel Homolka, Tomáš Kára, Ilona Hrubá, Pavel Leinveber, Hana Kličková, Miloš Bělehrad) – schváleno.
 3. Finanční zpráva předsedy bez připomínek (viz i min výbor)
 4. Žádosti o akreditace: Masarykova nemocnice Ústí nad Labem (Dr. Lněnička, centrum, zpravodajové-Šonka, Vyskočilová), Neurologická klinika FN Brno (Dr. Moráň, reakreditace, centrum, zpravodajové-Lánský, Smolík), Neurologická klinika 1LFUK a VFN, reakreditace, centrum, zpravodajové-Moráň, Smolík). Upřesnění postupu akreditací: laboratoř zašle žádost s fakturačními údaji, předseda vydá pokyn k vystavení faktury, po zaplacení na účet ČSVSSM bude akreditace realizována a na následném výboru projednána.
 5. Jednání s pojišťovnami:
  Svaz zdravotních pojišťoven akceptoval doporučené postupy společnosti, dosud nevyvěsil na webu.
  Trvá nemožnost schválení dražších přístrojů (BiPAP nad 60 000,-Kč) u SZP, jediná možnost u VZP speciálně požadovat schválení na ústředí.
  Úpravy-kultivace sazebníku: doplněna odbornost psychiatrie, PSG i titrace CPAP i bez vazby na hospitalizaci, polygrafie i pro kardiologii, CPAP i pro ORL.
  Kontroly compliance: odebírání přístrojů by měla realizovat pojišťovna na základě našeho oznámení o špatné complianci a o ukončení terapie z naší strany
 6. Teoretický kurs spánkové medicíny se setkal s dobrým ohlasem.
 7. Světový den spánku: bude připraven informační letáček, informace na webu společnosti, předseda dodá dotazník, který budou medici rozdávat zájemcům a následně hodnotit, po vyhodnocení doporučovat kontakt na praktického lékaře v případě zjištění rizika poruchy spánku. Trvání akce 10-15 hodin. Pro mediky agentura zajistí smlouvy s ohodnocením 80Kč/hodinu.
 8. Kongres spánkové medicíny Olomouc 2012:
  Připomínkována smlouva s pořádající agenturou
  První oznámení v elektronické podobě (Emailové adresy má organizátor nebo agentura nebo dodám), rozeslat do konce března
  v prvním oznámeni výzva k dodání návrhu tematických bloků a přednášek v nich, kdo zorganizuje a kdo by přednášel, z toho pak bude uspořádán program
  do 1.5 2012 návrhy účastníků na přednášky
  18.5.2012 bude v 10 hodin výbor společnosti v Kateřinské, Dr Hobzová pozvána
  termín pro odeslání abstrakt 16.9.2012
  aktivní přihlášku nastavit tak, aby se současně musel odeslat abstrakt (pořádající agentura tento postup zná a umí)
  doporučení: větší počet zahraničníh účastníků nepředpokládáme (min sjezd byl výroční, takže to bylo trošku jinak, úhrada předběžně jen jednomu pozvanému, prof Fišer bude jištěn firmou Saegeling)
 9. Proběhlo jednání s ministrem zdravotnictví o programu specializace „spánková medicína“.
 10. Členům společnosti připomeneme soutěž o nejlepší publikaci a současně potřebu uhradit členské příspěvky za rok 2012
 11. Workshop „Kardiologie a OSA“, Kradec Králové 28-29.5.2012, organizují kardiologové.
 12. Den narkolepsie v mině MAT, upoutávka na webu
 13. Výbor souhlasí s proplacením cesty předsedy na setkání předsedů národních společností ESRS
 14. Varia: Smolík připomíná vhodnost věnovat ve spánkové medicíně zpět více farmakologii a problematice mozku, která byla zatlačena poslední roky ventilačními poruchami.
 15. „Doporučený postup“ bude publikován po dopracování (Pretl) v časopisech vydavatelství Solen.
 16. Termíny teoretických zkoušek:
  Praha: 23.4.2012 v 14 hodin, 6 zkoušených
  Praha: 31.5.2012 v 14 hodin 6 zkoušených
  Hradec Králové: termín a počet zkoušených bude upřesněn
  Brno: 24.4.2012 v 15 hodin
 17. Přístí schůze se bude konat 18.5.2012 v 10 hodin na neurologické klinice 1LFUK a VFN.


Zapsal: Moráň
Schválil: Šonka