Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis zasedání výboru 18.5.2012

Zápis ze zasedání výboru ČSVSSM
18.5.2012

Přítomni: Dohnal, Moráň, Smolík, Šonka, Vyskočilová
Revizní komise: Pretl, Trefný, Novák
Omluveni: Nevšímalová, Lánský
 1. Kontrola zápisu min schůze: bez připomínek
 2. Členská základna: 171 členů, 4 nové přihlášky: (Lucie Heribanová, Michal Kopecký, Zuzana Mihalová, Libor Trličík) – schváleno.
 3. Informace o platbách členských příspěvků, dosud zaplatilo jen 44 členů, sekretář připomene znovu členské základně, Ing. Mrázková zašle tento seznam agentuře pořádající podzikní sjezd (výška registračního poplatku).
 4. Předseda seznámil výbor s ekonomickou situací společnosti.
 5. Výbor schválil akreditaci: Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, souhlasí s prodloužením akreditace: Neurologická klinika FN Brno, Neurologická klinika 1LFUK a VFN (do května 2017).
 6. Výbor přijal nové žádosti o akreditaci (reakreditaci): Pneumologická klinika FN Motol (zpravodajové Moráň, Vyskočilová), Centrum pro dýchání a spánek FN Plzeň (zpravodajové Dohnal, Šonka), Centrum pro poruchy spánku a biorytmů FN Hradec Králové (zpravodajové Moráň, Šonka), Pneumologická klinika Zlín (zpravodajové Moráň, Novák), Klinika dětské neurologie FN Ostrava (zpravodajové Smolík, Šonka)
 7. Jednání s pojišťovnami: Seznámení se změnami indikačního seznamu platnými od 1.4.2012.
 8. Jednání se SÚKL: Informace o preskripci Vigilu a Ritalinu – patová situace, protiřečící si odpověď SÚKLu, kdy teoreticky není nyní možnost běžné preskripce ani Ritalinu (dle webu SÚKLu).
 9. Příprava kongresu v Olomouci: seznámení se současným stavem příprav, stanoven užší programový výbor (Dohnal-minulý organizátor, Hobzová-současný organizátor, Vyskočilová-místopředseda výboru), kteří sestaví program a budou informovat na příští schůzi.
 10. Vzdělávání: proběhly teoretické zkoušky. Doplněn další termín zkoušení 25.6.2012 v 10.30 hodin na neurol klinice 1.LFUK (zkoušející Dohnal, Hobzová, Smolík).
 11. Workshop Kardiologie a OSA v kompetenci kardiologické kliniky FN HK a SIAD.
 12. Světový den spánku Týden zdravého spánku proběhly za významného zájmu medií. Evropský den narkolepsie proběhls malou účastí.
 13. Varia
  1. Unimedis navrhuje uspořádat schuzi vedoucích spánkových laboratoří. Výbor doporučuje tak učinit na podzim
  2. 21-22.9.2012 organizuje Linde workshop pro laborantky spánkových laboratoří
  3. nabídnuta možnost účastnit se kategorizační komise přístrojové techniky
  4. registrační poplatek a ubytování členů výboru a RK bude hrazeno z rozpočtu sjezdu společnosti, pokud to bude možné
 14. Příští schůze se bude konat 17. 9. 2012 v 10 hodin na neurologické klinice 1.LFUK a VFN.


Zapsal: Moráň
Schválil: Šonka