Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis zasedání výboru 17.9.2012

Zápis ze zasedání výboru ČSVSSM
17.9.2012

Přítomni: Dohnal, Lánský, Moráň, Nevšímalová, Smolík, Šonka, Vyskočilová
Revizní komise: Pretl, Novák
Omluveni: 0
 1. Kontrola zápisu min schůze: bez připomínek
 2. Členská základna: aktuálně 172 členů, 3 členové dosud spontánně ukončili členství, 1 byl vyloučen podle stanov společnosti.
  Noví schválení členové: MUDr. Filip Souček, Ing. Renata Fabelová, Jindřiška Prokopová, Ivana Šturmová DiS, Michaela Lucká, Ladislav Hykel DiS, Jaroslava Houdková. Členství nebylo shváleno: Ing Jan Špilar-nesplňuje kriteria stanov společnosti.
 3. Ekonomika společnosti:
  Voleb výboru se mohou účastnit pouze platící členové
  Dosavadní zisk společnosti za rok 2012 280 000,-Kč
  Projednán další postup spravování účtu společnosti.
 4. Proběhlé akreditace, schválené:
  Spánková laboratoř pneumologické kliniky 2LFUK a FN Motol
  Centrum pro dýchání a spánek FN Plzeň (neuhrazeno)
  Centrum pro poruchy spánku a biorytmu FN Hradec Králové (neuhrazeno)
  Centrum pro diagnostiky a léčby poruch spánku při plicním oddělení Baťovy nemocnice Zlín
  Centrum pro poruchy spánku a bdění FN Ostrava
  Centrum pro poruchy spánku nemocnice České Budějovice
  Žádost o akreditaci:
  Spánková poradna a laboratoř Inspamed Praha (zpravodajové Dohnal, Vyskočilová)
 5. Vítězná práce soutěže o nejlepší publikaci roku 2011:
  Nevsimalova S, Buskova J, Bruha R, Kemlink D, Sonka K, Vitek L, Marecek Z. Sleep disorders in Wilson's disease. Eur J Neurol 2011;18(1):184-190.
 6. Schválena finanční podpora prezentace české vědy na zahraničních kongresech:
  Sleep Apnea Řím: Ondrová
  ESRS Paříž: Bušková, Hobzová, Ludka, Pretl
 7. Projednán program a organizační detaily nastávajícího kongresu v Olomouci.
  (dosud 164 přihlášených, 47 přednášek, 13 posterů)
 8. Projednána organizace valného shromáždění na kongresu v Olomouci
  Volební komise
  Pozitivní kandidátní listina (obeslání členské základny – odpovědi do 12.10.2012, mohou jen platící členové, samostatně výbor a revizní komise)
  Stanoven předběžný program shromáždění
 9. Informace z ESRS
  Proběhlo 1. kolo zkoušení ze spánkové medicíny organizované ESRS ( „grandfathering“), úspěšně absolvoval Šonka. Další kolo bude v rámci ESRS-ERS meetingu v Berlíně v roce 2013 (přihlášení na webu ESRS).
  Následující sjezdy ESRS Tallin, Bologna. Společný meeting ESRS-ERS 2013 Berlin
  Na webu ESRS je seznam akreditovaných pracovišť (rutinních a vědecko-výzkumných, kde možno absolvovat stáže), možno též vlastní pracoviště přihlásit.
 10. Diskutována vhodnost změny stanov:
  (volební období, systém voleb, velikost výboru, sekce…)
 11. Předběžná neoficiální informace o možnosti zřízení ministerstvem zdravotnictví řízených center spánkové medicíny.


Zapsal: M.Moráň
Schválil: K.Šonka
24.9.2012