Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis zasedání výboru 19.11.2012

Zápis ze zasedání nově zvoleného výboru ČSVSSM
19.11.2012

Přítomni: Šonka, Vyskočilová, Moráň, Dohnal, Ludka, Lánský, Nevšímalová
 1. Žádosti o reakreditaci
  Spánková ambulance Nemocnice Jihlava, p.o. (dr. Snížek)
  revizi dokumentace provede Šonka, Moráň
  Spánková laboratoř Havířovv (dr.Slonková)
  revizi dokumentace provede Hobzová, Moráň
 2. Reakreditace
  Centrum pro poruchy spánku a biorytmů FN Hradec Králové (akreditace do 17.9..2017)
  Centrum pro dýchání a spánek FN Plzeň (akreditace do 17.9.2017)
  Centrum pro poruchy spánku a bdění FN Ostrava (akreditace do 17.9.2017)
  Spánková poradna a laboratoř Inspamed, Praha (akreditace do 19.11.2017)
  Spánková laboratoř při Pneumologické klinice 2. LF UK a FN Motol (akreditace do 17.9.2017)
 3. Žádosti o nové členství:
  MUDr. Lubomír Berka, CSc. Jindřichův Hradec,
  MUDr. Pavel Matuška a Blanka Fischerová, Erika Nečasová laborantky ICRC FNUSA Brno
 4. Odhlášení členství Radka Ardolfová - odsouhlaseno
 5. Sleepbus do Bruxeles – zatím nevíme nic konkrétního, budeme zjišťovat podrobnosti s přihlédnutím na omezené možnosti sponzoringu - odpoví Šonka, termin do týdne
 6. Volby:
  Stávající předseda dr. Šonka navrhuje na nového předsedu dr. Vyskočilovou - 6 hlasů pro l se zdržel
  dr. Vyskočilová navrhuje na funkci místopředsedy dr. Šonku 6+1
  Vědecký sekretář dr. Moráň 6+1
 7. Sekretářka ing. Mrázková - bude navrženo její větší zapojení do aktivit administrativy Společnosti. Spolu s tím bude i navrženo vyšší finanční ohodnocení -projedná Vyskočilová, před tím prosí o podněty ohledně náplně práce sekretářky
 8. Web – dr. Dohnal plánováno zřízení diskusního fora o volbách o stanovách a jejich změnách apod. Nutno upřesnit a doplnit emailové adresy Diskuzní fórum otevřít do března 2013, od května tam budou vyvěšeny změněné stanovy k diskuzi do kongresu, fórum zajistí Dohnal. Návrhy na změnu stanov vybor, k prvnímu projednání na lednový výbor( připravíme mailovou diskuzi)
 9. Termíny prakt. zkoušek:
  Polysomnografie 10.1. Praha 13 hod
    14.1. Brno 13 hod
  Polygrafie 18.1. Plzeň 13 hodin
 10. Seznam zkušebních komisařů:
  pro centrum:
  Nevšímalová, Šonka, Bušková, Příhodová, Kemlink,Vyskočilová, Moráň, Dohnal, Smolík, Pretl, Novák V., Slonková jana, Hobzová,
  Pro limitovanou všichni z centra + Lánský, Lněnička, Sedlák, Turčáni
 11. Limitovaný vklad- Komerční banka – možnosti zjistí MUDr. Vyskočilová termín do příštího výboru
 12. Do příštího výboru připravíme okruhy otázek na jednání vedoucích spánkových laboratoří, které se bude konat po dubnovém výboru . Hlavni okruh bude problematika řízení - připraví celý výbor mailově do příštího výboru.

Termín zasedání příštího výboru 28.1. v 13 hod. – Praha Kateřinská