Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis zasedání výboru 28.1.2013

Zápis ze zasedání nově zvoleného výboru ČSVSSM
28.1.2013

Přítomni: Dohnal, Lánský, Ludka, Moráň, Nevšímalová, Šonka, Vyskočilová
Revizní komise: Příhodová, Trefný
Omluveni: 0
 1. Kontrola zápisu min schůze, opraven bod 5: Sleepbus do Bruxeles: nebudeme se účastnit – odpověděl prof Šonka
 2. Členská základna: aktuálně 182 členů, 5 členů dosud spontánně ukončilo členství, 1 byl vyloučen podle stanov společnosti. Noví schválení členové: MUDr. Zdeněk Skácel, MUDr. Václav Vrba, MUDr. Kateřina Seltenreichová, Ing Leona Běhanová, Ing. Martin Krejčík.
 3. Reakreditace spánkových laboratoří – schváleno:
  1. Jednotka monitorace a léčby poruch dýchání ve spánku Havířov
  2. Spánková laboratoř nemocnice Jihlava.
  Dokumentace akreditací a reakreditací bude archivována i elektronicky u Ing. Mrázkové
 4. Ing. Šárka Mrázková souhlasí s vedením sekretariátu ČSVSSM za příslušnou finanční odměnu.
 5. Revize členské základny:
  Ing. Mrázková rozešle
  1. Upomínku o zaplacení členských příspěvků členům společnosti elektronickou cestou - s požadavkem o odpověď, těm, kteří se neozvou pak písemně.
  2. V případě, že nebude kontakt a nebudou uhrazeny příspěvky za rok 2011 a 2012, budou vyškrtnuti z členské základny se všemi důsledky.
  Na web vyvěsíme, že probíhá aktualizace údajů o členské základně, že prosíme všechny o zaslání mailován kontaktů ing. Mrázkové- zařídí Dohnal
 6. Členové výboru připraví strukturu diskusního fóra o nových stanovách společnosti na webu společnosti.
 7. Schůzka vedoucích spánkových laboratoří se bude konat 1.3.2013 v 13 hodin – viz samostatné podrobné pozvánky, které budou na laboratoře rozeslány.
 8. Předsedkyně odešle odpověď na dopis VZP, který byl upraven v průběhu mailové komunikace.
  Dr. Trefný doplňuje informaci, že VZP není ochotna nasmlouvat daší laboratoře, protože nemá signál o jejich nedostatku.
 9. Světový den spánku: Návrh na centrální akci v poslanecké sněmovně – organizaci již zahájila prof. Nevšímalová, předběžný termín konání 14.3.2013 v 13 hodin (účast: členové společnosti, ministerstvo, pojišťovny, media, studenti, předsedové odborných společnosti, ředitelé nemocnic…). Organizace pí Potměšilová.
  Organizaci dne spánku 2014 začít již v květnu t.r.
 10. Nabídka firmy Unimedis na vytvoření webové stránky Den spánku, umístění informací, videí (ze dne spánku, k výročí prof Rotha…) pro širokou veřejnost.
 11. Nabídka agentury Czech in s.r.o (Lukáš Čáp, Kongresové centrum Praha) na organizaci kongresu WASM byla odmítnuta. Odpoví Nevšímalová
 12. Žádosti o nové akreditace/reakreditace:
  1. Kardiovaskulární spánkové výzkumné centrum FN USA-ICRC: zpravodajové Šonka, Vyskočilová
  2. Laboratoř pro poruchy dýchání ve spánku nemocnice Bulovka: zpravodajové Lánský, Moráň
 13. Revizní komise si za předsedu zvolila dr. Ivu Příhodovou
 14. Předloženo a schváleno vyúčtování posledního sjezdu společnosti v Olomouci (celkem 202 účastníku, čistý zisk společnosti 15 000,-Kč).
 15. Úspěšně proběhly praktické zkoušky spánkové medicíny, vyhotoveny diplomy
 16. Stanoveny termíny teoretických zkoušek:
  20.5.2013 v 13 hodin FN Brno
  23.5.2013 v 13 hodin VFN Kateřinská
 17. Problém léčby narkolepsie: VZP žádá řadu informací k možnosti proplácení léčby (Vigil, Xyrem), všechna požadovaná data nejsme schopni dodat, dostupné setřídí s prof. Nevšímalovou a VZP odešle dr. Vyskočilová, dopis SÚKLu prof Šonka.
 18. Výbor vzal na vědomí dopis ministra týkající se nastavbového oboru a atestace „Spánková medicína“. Na jednání ministerstva zástupci výboru dle časových možností jednotlivých členů výboru.
 19. Razítko společnosti: dosud 1x, vyrobí se ještě 1x (1x ing. Mrázková, 1x předseda). Potvrzení o vykonání zkoušek zašle již orazítkované vždy ing. Mrázková
 20. Žádosti o akreditace / reakreditace budou zasílány poštou a současně elektronicky ing. Mrázkové- upravit sdělení na webu- Dohnal
 21. Sekce pro ventilační léčbu připravila doporučený postup , bude zaslán mailem výboru k připomínkování.
 22. Varia:
  1. Letní spánková škola pro mladé zájemce o spánkovou medicínu - Kavkaz (organizuje IBRO, místní a experti z USA) v 7/2013, 40 účastníků). Možnost podpory účastníků.
  2. Společnost bude podporovat účast na odborných akcí za těchto podmínek:věk do 35 let, žádost předem, doložení životopisu s aktivitami v oblasti spánku, ke schválení výboru, max 1x za 2 roky, podpora 10 000,-Kč.
  3. Soutěž o nejlepší publikace beze změny
  4. Doporučena účast na následujícím kongresu v Košicích (členům výboru a revizní komisi možno uhradit cestu hromadným prostředkem (ev auto pro více společně??) a ubytování.
 23. Do příští schúze výboru připraví členové podněty pro aktualizaci stanov společnosti.
 24. Další výborová schůze se bude konat 15.4.2013 v 13 hodin v seminární místnosti neurologické kliniky v Kateřinské.

Zapsal: M.Moráň
Schválila: J. Vyskočilová

28.1.2013