Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis mimořádné schůze výboru 24.6.2013

Zápis z mimořádné schůze výboru ČSVSSM
24.6.2013

Přítomni: Dohnal, Ludka, Moráň, Šonka, Vyskočilová
Revizní komise: Novák
Omluveni: Lánský, Nevšímalová
 1. Projednání žádosti spánkového centra v Hradci Králové o mimořádné zkušební termíny. Zamítnuto, žadatelé mohou využít pravidelných zkušebních termínu které budou stanoveny jak zvykle (v zimním semestru zkoušky praktické, v letním semestru zkoušky teoretické).
 2. Akreditace / reakreditace :
  1. Jednotka monitorace a léčby poruch dýchání ve spánku:
   Pneumo-Host Praha – schváleno
   Spánková laboratoř nemocnice Třebíč – schváleno
  2. Centrum diagnostiky a léčby poruch spánku:
   Laboratoř spánkové medicíny FN Olomouc – schváleno
   Kardiovaskulární spánkové výzkumné centrum ICRC FN u Svaté Anny - schváleno
   Ambulance pro poruchy dýchání ve spánku KNPT FN Brno – schváleno
   Centrum diagnostiky a léčby spánku SZZ Krnov – schváleno s omezením na 1 rok
 3. Na příští schůzi výboru naplánovat termíny praktických i teoretických zkoušek.
 4. Na příští schůzi výboru naplánovat Kurz spánkové medicíny na jaře 2014 (návrh na únor 2014 v Brně).
 5. V dotazníku VZP pro léčbu přetlakem doplněn pro hypoventilaci i samostatný parametr T90 bez dalších podmínek.
 6. Na dodatečně upřesněný kontakt na VZP se budou zasílat informace o akreditovaných laboratořích a centrech (seznam nebude v uvedeném dotazníku, jak původně VZP navrhovala).
 7. Pro vzdělávání byl učiněn ještě pokus podáním žádosti o zařazení certifikovaného kurzu (ad MUDr. Ferdinand Polák).
 8. Nadále nebyl splněn požadavek na ministerstvo zdravotnictví, aby naše společnost byla zařazena do adresáře pro připomínková řízení.
 9. Vyjádření k event. novelizaci vyhlášky týkající se řidičských průkazů: v současné době nemáme připomínky, pokud bude probíhat jednání o této vyhlášce, požadujeme přizvání zástupce společnosti.
 10. Žádost o přijetí za člena společnosti: MUDr. Magdaléna Krčmářová – souhlas.
 11. Informace o účasti na schůzi předsedů národních společností (Ludka):
  1. je třeba aktualizovat webové stránky
  2. kladně hodnocen akreditační proces v ČR dle evropských pravidel
  3. Sleep school pro mladé v Lublani, možnost finanční podpory společnosti
  4. v rámci vzdělávání návrh na jednotnou sadu otázek přeloženou do národních jazyků, zkoušky v dané zemi za přítomnosti člena výboru ESRS, praktické zkoušky pak v kompenenci národní společnosti
  5. další schůze předsedů budou v Praze a Reykjavíku (rok 2015 a 2016 bude upřesněn)
  6. pozitivně hodnocen nárůst pracovních skupin výboru
 12. Úložiště dat nebudou formou vyhledávače, ale na servru po dobu 1 roku. Na webu bude doplněna informace o návštěvnosti (dle technických možností správce webu)
 13. Prof. Šonka oznámil abdikaci na člena výboru společnosti v návaznosti na zvolení předsedou Neurologické společnosti ČLS JEP.
 14. Výbor doplní náhradník dle pořadí z voleb – MUDr. Milada Hobzová, na příštím výboru bude zvolen místopředseda.
 15. Diskutována možnost čestného členství ve výboru.
 16. Další výborová schůze se bude konat 9.9.2013 v 13 hodin v seminární místnosti neurologické kliniky v Kateřinské (místnost zajištěna). Do budoucna požadavek většiny členů výboru na přesun na 10 hodinu.


Zapsal: M.Moráň
Schválila: J.Vyskočilová

25.6.2013