Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis mimořádné schůze výboru 9.9.2013

Zápis z mimořádné schůze výboru ČSVSSM
9.9.2013

Přítomni: Dohnal, Hobzová, Lánský, Ludka, Moráň, Nevšímalová, Vyskočilová
Revizní komise: Příhodová
Omluveni: -
 1. Po ukončení působnosti Prof. Šonky ve výboru byla kooptována MUDr. Hobzová (na základě pořadí v posledních volbách výboru). Funkci místopředsedy přijala za podpory celého výboru Prof. Nevšímalová.
 2. Akreditace:
  Spánková laboratoř plicního oddělení Rokycany jako Jednotka monitorace a léčby poruch dýchání ve spánku akreditovaná Českou společností pro výzkum spánku a spánkovou medicínu. Po potvrzení platby zpravodajové Dohnal a Vyskočilová
 3. Termíny praktických zkoušek:
  Polysomnografie - Brno (Ludka, Moráň) 21.1.2014 v 13 hodin
  Polysomnografie – Praha (termín bude doplněn)
  Polygrafie - Plzeň (termín bude doplněn)
 4. Termíny teoretických zkoušek:
  S odstupem asi měsíce po kurzu, termíny budou upřesněny na kurzu
 5. Kurz spánkové medicíny se bude konat v termínu 3.-7. 2.2014 v Brně (FNUSA-ICRC) Organizaci a program zajistí Ludka a Moráň.
 6. Při kontrole členské základny (všichni členové byli obeslání elektronicky i poštou) nereagovalo 48 členů, dle stanov společnosti jim bude ukončeno členství. Se zahraničními členy budou platební podmínky projednány individuálně (na nastávajícím sjezdu v Košicích)
 7. Projednány připomínky k úpravě stanov. Definitivní znění dodá Ludka
 8. Předsedkyně požádá organizátory sjezdu v Košicích o prostor na konání schůze výboru a plenární schůze v průběhu pátku 11.10.2013.
 9. Příprava kongresu 2014: na příští výbor bude pozván Dr. Pretl, který o organizaci požádal. Navrhujeme vytvořit programový a lokální organizační výbor (organizátorem je společnost, která pověřuje Dr. Pretla jako fyzickou osobu organizací kongresu…). Připraví si předběžnou kalkulaci, možnosti ubytování, organizující agenturu a první info k prezentaci na Košickém sjezdu. Předběžný termín 7.-8.11.2014, Praha nebo okolí.
  Diskutována vhodnost doporučené pořádající agentury sjezdu, která bude nabídnuta lokálnímu pořadateli. Nepovažujeme za vhodné pro každý sjezd organizovat výběrové řízení na tuto agenturu).
 10. Další schůze předsedů národních společností budou v Praze a Reykjavíku (rok 2015 a 2016 bude upřesněn). Ludka odešle krátkou prezentaci naší společnosti a Prahy výboru ESRS.
 11. Naše společnost se přihlásí o možnost konání kongresu WASM v roce 2017 v Praze.
 12. Žádost o přijetí za člena společnosti: Radka Štěpánová – souhlas
 13. Opět projednávána otázka řidičských průkazů – povinnost oznamovací cestou praktického lékaře… Lánský upraví do stručného doporučení pro všechny členy společnosti.
 14. WEB – nebudeme požadovat kompletní přestavbu, jen zajištění úložiště.
 15. Hobzová požádala o finanční podporu aktivní účasti na kongresu ve Valencii – souhlas.
 16. Pilotní projekt Domácí neinvazivní ventilace bude zaštítěn naší a pneumologickou společností a nabídnut všem dodavatelům přístrojů.
 17. Ceny společnosti byly uděleny:
  Bez omezení věku: Simona Dostalova, Marek Šusta, Tereza Vorlova, Karel Šonka: Sleepiness in patients with obstructive sleep apnoea – daytime course and impact of nocturnal respiratory events.
  Do 35 let věku autora: J. Vavrova, D. Kemlink, K. Šonka, E. Havrdova, D. Horakova, B. Pardini, B. Muller-Myhsok, J. Winkelmann: Restless legs syndrome in Czech patients with multiple sclerosis: An epidemiological and genetic study.
 18. V rámci vzdělávání byl zajištěn další možný kontakt na ministerstvo – zajistí Vyskočilová
 19. V Hradci Králové stanoven nový vedoucí centra, je nutno reakreditovat.
 20. Další výborová schůze se bude konat 11.10.2013 v Košicích, následující pak 2.12.2013 v 13 hodin v seminární místnosti neurologické kliniky v Kateřinské (místnost bude zajištěna).


Zapsal: M.Moráň
Schválila: J.Vyskočilová

10.9.2013