Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis schůze výboru 2.12.2013

Zápis ze schůze výboru ČSVSSM
2.12.2013

Přítomni: Dohnal, Hobzová, Lánský, Ludka, Moráň, Nevšímalová, Vyskočilová
Revizní komise: Příhodová
Omluveni: -
 1. Informace o přípravě sjezdu 2014 (Pretl):
  Termín konání: 6-8. 11 2014, hotel Pyramida. Organizuje MH consulting. Hlavní téma: Nadměrná denní spavost a obezita. Smlouva s organizátorem vychází ze smlouvy sjezdu předešlého. Informace na www.spanek2014.cz. Orientační rozpočet 1mil. Kč. Zajištěny kredity ČLK. Základní sjezdový poplatek 2000,- s odstupňováním dle data přihlášky, dále sestra, student, člen společnosti. Platba pro zahraniční-Slovensko na místě v základní sazbě- dle termínu přihlášení . Předpokládaná účast 200. Členy výboru dotaz na event množstevní slevu pro ubytování. Předpoklad společenský večer 1x hotel, 1xmimo (je několik návrhů). Pozvání zahraničí (prof Fischer, prof. Polmächer, prof Windisch). Nutno naplánovat plenární schůzi, volby, schůzi výboru . O záštitu požádat rektora a předsedu ČLS JEP.
 2. Výbor seznámen s ekonomickou situací společnosti (stav účtu).
 3. Kontrola zápisu minulé výborové schůze bez připomínek
 4. Info o možnosti konání kongresu WASM (Nevšímalová):
  Předběžně zjištěné organizační a ekonomické podmínky považujeme za nepřijatelné, tudíž se nebudeme aktivně zajímat o tuto organizaci.
 5. Info z ESRS (Nevšímalová):
  Společnost vydala znalostní katalog podle kterého budou probíhat zkoušky evropské somnologie. Požádáme o 1 knižní výtisk (pokud je realizován), jinak možnost stáhnutí ze stránek ESRS (ing. Mrázková vykomunikuje mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
  Vytvořen European Network spánkových laboratoří, na našem webu bude odkaz, kde možnost zajištění stáže.
 6. Kurz spánkové medicíny (Ludka, Moráň):
  Konání ve dnech 3.-7.2.2014 v prostorách spánkového centra ICRC FNUSA na Pekařské. Všem potenciálním přednášejícím bude rozeslán mailem požadavek na termín jejich sdělení (+ 1 termín náhradní) s rozpisem kurzu minulého (program by měl být více méně totožný). Budou vyžádány handouty přednášek předem, aby bylo možno natisknout a v úvodu kurzu předat účastníkům. Dosud přihlášeno 11 zájemců.
 7. Dodatečný požadavek na příspěvky k aktivní účasti na mezinárodní akci:
  Schváleno (Šonka, Maurovich-Horváth, Krčmářova). Do budoucna budeme nicméně požadovat žádosti předem s abstraktem a potvrzením přijetí práce pořadatelem akce- sdělení na WEB připraví Dohnal v rubrice Informace členům
 8. Proběhly zkoušky z polygrafie (Plzeň, Lánský, Vyskočilová):
  Uspěli: Michal Kopecký, Michal Švarc, Larisa Solichová, Lucie Heribanová, Jan Kastner, Peter Sila.
 9. Proběhla akreditace Plicní spánkové ambulance Rokycany ( zpravodajové Dohnal, Vyskočilová):
  Potvrzena akreditace na 1 rok s podmínkou nastavení léčby 20 pacientů.
 10. Provedeme aktualizaci a doplnění akreditačních kriterií.
  Stanovení nepodkročitelného minima pro jednotlivé typy centrum a laboratoř, úprava akreditačního dotazníku- Připraví Dohnal, podklady Vyskočilová, Nevšímalová.
 11. Nová akreditace:
  Plzeň vzhledem ke změně vedoucího centra (Dohnal, Ludka)
  Hradec Králové vzhledem ke změně veducího centra. Dosud o reakreditaci nepožádali, na webu bude info o ukončení akreditace k datu výměny vedoucího.
 12. Digitální datové uložiště (Dohnal):
  Bude mimo web (cenově příznivé). Budou dva možné přístupy: aktivní s možností vstoupit a upravovat – předseda, účetní, místopředseda) a pasivní s možností jen vstoupit bez možnosti zasahování: ostatní členové výboru a revizní komise.
 13. Projekt domácí NIVP (Vyskočilová):
  Finančně a komplexní péči zajistí Linde a Unimedis. Plán 1 rok do 15 pacientů. Účelem je vyčíslení nákladů na 1 pacienta m.j. jako podklad pro jednání s pojišťovnami. Koordinuje Vyskočilová, účast plicní spánkové laboratoře Ústí nL, Praha, Olomouc, Brno, a po reakreditaci Plzeň a Hradec Králové.
 14. Řízení motorových vozidel:
  Definitivní jednoznačné stanovisko i po řadě právních konzultací nelze stanovit, na webu bude společností doporučený formulář, který vhodné zařadit do dokumentace pacienta.
 15. Schváleno přijetí nových členů
  MUDr. Tereza Haasová (ORL Benešov), MUDr. Hana Havlíková (Interna Jablonec/Nisou, Martina Vyskočilová (ICRC Brno Biomedicínský ing).
 16. Vyskočilová informovala o průběhu kongresu v Košicích:
  Vzhledem k lokálním podmínkám nebylo možno uspořádat plenární schůzi, diskuze o stanovách ( Ludka) přesunuta na další plenární schůzi. Návrh úpravy stanov , aby do výboru byl volen jen somnolog zamítnut
 17. Termín další schůze výboru:
  27. ledna 2014 ve 13 hodin v malé posluchárně Neurologické kliniky v Kateřinské


Zapsal: Moráň
Schválila: Vyskočilová

3.12.2013