Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis schůze výboru 27.1.2014

Zápis ze schůze výboru ČSVSSM
27.1.2014

Přítomni: Dohnal, Hobzová, Lánský, Ludka, Moráň, Nevšímalová, Příhodová (RK), Vyskočilová
 1. Informace o přípravě sjezdu 2014 (Pretl):
  Spuštění webu - informace rozeslána členům společnosti. Oslovení dr. Mucsky – Slovenská spoločnosť spánkovej medicíny, spřátelené společnosti – ORL, pneumologická, kardiologická, diabetologická, obezitologická - oslovení na sjezdu společnosti v dubnu
  Program - kulturni akce - čtvrtek Kaisersersteinský palác na malé Straně + historicka tramvaj - pátek Pyramida.
  Oslovení sponzorů se připravuje
  Smlouva - předběžný souhlas. MP upraví rozešle výboru.
  Záštita - osloven primátor, rektor bude osloven s nástupem do funkce
  Zahraniční hosté: Windisch – pátek – přislíbil, Fischer – čestné členství – přislíbil, Punjabi / Pollmacher – k oslovení.
  Zajistit možnost placení kongresového příspěvku účastníkům ze Slovenska na místě bez přirážky - podmínky- přihlášení do termínu, zaplacení příspěvků do Společnosti
 2. Informace zástupkyně „Prague convention bureau“.
  Možnosti pořádání kongresu WASM 2017, nejspíše informační servis WASM (naší společnost dosud neoslovili). Předpoklad 2700 účastníků. Je třeba se informovat na roli naší společnosti.
 3. Dopis členům - připomínka placení příspěvků, odkaz na webové stránky.
  (zajistí ing. Mrázková).
 4. Kurz spánkové medicíny (Ludka, Moráň):
  Připraven 3.-7.2.2014, seminární místnost IKAK FN USA-ICRC v Brně, zajistíme kávu+vodu, jsou zajištěny obědy pro ty, kteří požadovali, ubytování pro přednášející, kteří požadovali.Mimo kurz organizována firemní večeře pro účastníky.
 5. Domácí neinvazivní ventilace.
  5 center, celkem asi 20 pacientů, zajišťuje Linde a Unimedis. Účelem je vyčíslení nákladů na 1 pacienta m.j. jako podklad pro jednání s pojišťovnami. Koordinuje Vyskočilová.
 6. Akreditace nové:
  Centrum v Hradci Králové (zpravodajové Lánský, Moráň)
 7. Akreditace provedené:
  Plzeň – akreditováno s podmínkou na 1 rok (nesrovnalosti v úvazcích, počtech vyšetření…).
 8. Noví členové:
  Doc. MUDr. Jan Polák, PhD, diabetologie FNKV – souhlas
 9. Srovnání guidlines našich a evropských.
  Jsou prakticky kompatibilní (nám chybí jen MWT), většinou nám chybí psychologové, doplnit požadované počty PSG, PG a dalšich vyšetření. Shoda v nutnosti upravit kategorizaci laboratoří (komplexní centrum, vymezená působnost nejspíše pro jednotlivé podobory…). Zálohování dat v EU 10 let, n ČR 5 let.
 10. Problém zajištění CPAPu v rámci vězeňské služby:
  Z naší strany jen rozhodnutí, zda je, či není terapie indikována, ostatní je záležitost jejich.
 11. Řízení motorových vozidel:
  Nejsme schopni plně a jednoznačně definovat. Jediná situace, kdy neschopnost nahlásit je situace, kdy pacient sdělí mikrospánky a usínání za volantem. Ostatní je na pacientovi (nechat podepsat poučení, výboru přikládám základní dosud projednávané).
 12. Nabídka kongresu IPSA (Nevšímalová).
  Organizace byla odmítnuta, nemáme dostatek kapacit.
 13. Světový den spánku (14.3.2014):
  V ČR bude Evropský den narkolepsie (8.3. Nevšímalová) a minisympozium narkolepsie (3.4. Šonka), další aktivity neplánujeme. V rámci vlastní iniciativy možná lokální propagace.
 14. Datové uložiště:
  Bude mimo web společnosti, přístup předsedkyně, místopředsedkyně, administrátor - ing. Mrázková.
 15. Požadavek účasti na Respironics meeting Bělehrad:
  Hlásí se Hobzová, jinak aktivní spoluúčast neplánujeme.


Zapsal: Moráň
Schválila: Vyskočilová