Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis schůze výboru 23.6.2014

Zápis ze schůze výboru ČSVSSM
23.6.2014

Přítomni: Dohnal, Hobzová, Lánský, Ludka, Moráň, Nevšímalová, Vyskočilová
Revizní komise: Novák, Štěpánová, Trefný
Omluveni: 0
Hosté: Pretl, Horna
 1. Informace o přípravě kongresu ČSVSSM (Pretl, Horna):
  Termín 6-8/11/2014, Praha, hotel Pyramida. Předložen rámcový program. Diskutován způsob čestného členství pro prof. Fischera (Nevšímalová zajistí grafika ČLS JEP, který vytváří medaile pro společnost, následně i pro další čestné členství). Autoři oceněné publikace za rok 2013 by měli přednést 15-20 min přednášku své práce.
  Dosud zajištěné finance: 895 400,-Kč s DPH, potřeba z registračních poplatků 226 900,-Kč s DPH. Definitivní ceny: včasná registrace s abstraktem do 5.9.2014, aktivní účastník 1300,-Kč, lékař člen společnosti 1300,-Kč, nečlen 1500,-Kč, sestry 1000,-Kč, pozdní redistrace: všechny uvedené ceny + 500,-Kč. Platí i pro slovenské účastníky.
  Společenský program: Kaiserštejnský palác (raut, hudba), Beatles veteran klub (hotel).
  Zvaní hosté financováni sponzory. Výbor a RK cestovní příkaz.
  Požádat odborné společnosti o vyvěšení informace na jejich webové stránky (vyskočilová, Ludka, Šonka, Pretl).
  Upřesnění, posouzení abstrakt: vědecký výbor 6.10.2014
 2. Kontrola zápisu min schůze:
  Soutěž: do příštího výboru vyhodnocení.
  Členské příspěvky: méně platících než minulý rok (přesto, že byla rozeslána připomínka).
  Žádost o řešení situace s Ritalinem: bez odpovědi s řešením.
  Podpora center: vytvořen obecný dopis, předsedkyně ještě doplní.
 3. Jednání o možném sjezdu WASM 2017 (Nevšímalová, Ludka):
  Probrány možnosti místa konání, hotelů k ubytování, společenské akce, firmy, výběr organizátorů. Zatím nerozhodnuto. Naše společnost bude zahrnuta v předběžné smlouvě o organizaci. Jeden člen výboru do Scientific comitee. Naše společnost by od WASM obdržela 10 000,-USD.
  Předběžný rozpočet organizační agentury (asi neakceptovatelný) – dosud bez odpovědi o akceptaci.
  Smlouva musí být do konce roku (k tomu nutný nový statut společnosti).
 4. Statut společnosti:
  Společnost je již automaticky transformována. Je třeba upravit název, upravit stanovy, Hobzová zajistí úpravy ve spolupráci s právníkem, na závěr registrovat pomocí notáře. Nutné do 3 let.
 5. Registr výkonů a pacientů:
  Stručný, členění dle odborností (diagnoza, diagnostika, léčba ev další). Povinnost vyplnění do 1-3? měsíců od provedení výkonu. Do poloviny září Ludkovi, zajistí zpracování statistiky.
 6. Informace o schůzi předsedů národních společností (Ludka):
  Prezentace každé společnosti 2 minuty. Problém neplatičů příspěvků je všude. Dogaš navrhl nový komplikovaný prakticky neprůchodný návrh vzdělávání. Snaha o standardizaci skorování (Island). Potřeba certifikace stomatologů a zubních laborantů (Švédsko, nám chybí). Naše společnost má nejméně publikací na počet obyvatel při současně nejštědřejší podpoře. Vypsán Cestovní grant do 40 let věku 1400,-EUR pro 2 týdenní pobyt v akreditované laboratoři v rámci ESRS. V ČR není žádná ESRS akreditovaná laboratoř, zažádalo ICRC. Akce WakeUp autobus skončila nezdarem a nezájmem. Nutno aktualizovat naše informace na webu ESRS- mailový kontakt- zajistí Ludka. Obava o malou účast v Talinu. V problematice řidičských průkazů není jasné doporučení ani v rámci ESRS. Byly srovnávány ceny vyšetření v Evropě.
 7. Účast na jednání MZ o zdravotních výkonech (Vyskočilová):
  K účasti se dostala jen náhodně, pozváni jsme nebyli. Vydávání léků , přístrojů a pomůcek v ordinaci, bude předmětem úpravy zákona a dalšího jednání. Kategorizace přístrojů se neprojednávala.
 8. Výbor osloven se žádostí o mimořádný kurz spánkové medicíny.
  Bude 19.-23.1.2015 ve FN Brno (Ludka, Moráň) při 10 a více účastnících. Obeslat přednášející o termínu a aktualizovat program dle časových možností
 9. Výbor konstatuje klesající úroveň teoretických zkoušek.
  Je třeba aktualizovat otázky. Vhodné zařadit na závěr kurzu znalostní test (účast na kurzu není podmínkou absolvování testu, je ale podmínkou k přihlášení se k ústní zkoušce). Každý přednášející připraví otázky a možnosti odpovědí ke svým tématům- organizátoři kurzu osloví přednášející
 10. Předložena náplň centra pro poruchy dýchání (Hobzová, Vyskočilová):
  Orientačně vyhovuje. Manuální titrace- vyjmenovat zapojení přístroje- není podmínka PSG, video nutné.
 11. Reakreditace:
  Centrum pro poruchy spánku Na Homolce (Vyskočilová, Moráň) – reakreditováno.
 12. Akreditace
  Centrum diagnostiky a léčby spánku SZZ Krnov, bylo akreditováno na jeden rok, po doplnění je potřeba zažádat o novou (plnou) reakreditaci. Určení zpravodajové Novák, Hobzová, Ludka.
 13. Finanční podpora:
  Bušková: 20 000,-Kč v rámci soutěže za popularizaci spánkové medicíny jako paralela za publikační soutěž, uzávěrka 30.9.2014. Umístit jako aktualitu na web.
  Hobzová: sjezd ERS, Nevšímalová, Kemlink, Šonka, Kovalská – ESRS
 14. Schváleno přijetí nových členů společnosti: MUDr. Petra Kovalská, MUDr. Marcela Gregůrková, MUDr. Milan Sova.
 15. Projednán návrh firmy Saegeling -mt na nabídku školení laborantů spánkových laboratoří ve skórování polygrafických záznamů- výbor bere na vědomí.
 16. Lánský informoval o tom, že je odborným garantem pro vznikající laboratoř v Pardubicích - výbor bere na vědomí
 17. Srovnání ESRS x ERS guidlines:
  ERS nemají, Dr.Riha bude vyzvána o informaci na nadcházejícím sjezdu.
 18. Lánský vznese dotaz na ministerstvo dopravy v problematice řízení.
 19. Další výborová schůze se bude konat 6.10.2014 v 13 hodin v seminární místnosti neurologické kliniky v Kateřinské.


Zapsal: M.Moráň
Schválila: J. Vyskočilová

24.6.2014