Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis schůze výboru 6.10.2014

Zápis ze schůze výboru ČSVSSM
6.10.2014

Přítomni: Dohnal, Hobzová, Lánský, Ludka, Moráň, Nevšímalová, Vyskočilová
Revizní komise: Novák, Trefný
Omluveni: Štěpánová
 1. Informace o přípravě kongresu ČSVSSM (Pretl):
  Termín konání: 6-8/11/2014, Praha, hotel Pyramida. V současné době 180 přihlášených + firemní zástupci. Byl upraven navržený program sjezdu. Posterová sekce nemoderovaná, doporučena přítomnost autora v době posterové sekce. V 10 hodin bude tisková konference ČT (Nevšímalová, Vyskočilová, Ludka). Abstrakta budou zkontrolována jen elektronickou cestou. O přestávkách budou promítány informace o sjezdu WASM 2017 a ANSS 2015 v Praze a kongresu 2015 v Liberci . Projednána organizace voleb do výboru a kontrolní komise. Předem bude elektronicky rozeslán program členské schůze (dříve valného shromáždění) s dotazem na vůli pracovat ve výboru a kontrolní komisi.
 2. Informace WASM 2017 Praha (Nevšímalová):
  Navrhovaný rozpočet z WASM zcela nedostatečný k předpokládanému programu (který naše společnost jen navrhuje a doporučuje, ale neorganizuje a nezodpovídá za něj). Provedeno výběrové řízení na organizační agenturu: 1/ Liberty International Tourism Group, 2/ Conference Partners, 3/ C.IN. Všechny prezentovaly své zkušenosti a více méně i představu o navrhovaném programu, do týdne dodají podrobný rozpis s rozpočtem, na jehož základě bude vybrána jedna z nich (předběžně se jako nejlepší jeví 1/).
 3. Stanovy společnosti:
  Se zástupkyní právní kanceláře provedeny poslední úpravy, následně bude tento návrh rozeslán členům k poslednímu připomínkování do 20.10.2014, aby na členské schůzi bylo možno již definitivně schvalovat. V případě schválení nových stanov členskou schůzi budou zaslány společně se zápisem ze schůze a prezenční listinou zaslány právní kanceláři k registraci s novým názvem „Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, z. s.“ Projednávána vhodnost požádat přidružené členy o potvrzení, že nejsou ve střetu zájmu.
 4. Kontrola zápisu minulé schůze:
  Schválen bez připomínek.
 5. Vyhodnocení soutěže o nejlepší publikaci:
  Do 30 let věku prvního autora: Eszter Maurovich-Horvat a kol: Narcolepsy and pregnancy: a retrospective European evaluation of 249 pregnancies. J Sleep Res. (2013) 22, 496-512.
  Věkově neomezené: Sona Nevsimalova: Childhood parasomnia – A disorder of sleep maturation?. European Journal of Pediatric Neurology 17 (2013) 6154-619.
 6. Registr pacientů:
  Diskutována časová zátěž a únosnost zvládat v běžném provozu versus výtěžnost. Vyhodnoceno, že přínos převyšuje, tedy registr vybudujeme. Ventilační část-Ludka, neurologie-Moráň, ORL-Lánský, psychiatrie-požádáme Latovou (PCP).
 7. Změna akreditací od roku 2015:
  Komplexní centrum, Specializované centrum (dopracují Vyskočilová, Hobzová)
 8. Ambulantní screening (kod 25260):
  Bude platný od 1.1.2015 (monitorování saturace a flow). Kod 25269 bude nadále vázán na hospitalizaci. Nezmění se ani indikující odbornosti (vázáno na nový zákon o zdravotnických prostředcích).
 9. Organizace kongresu WASM 2017 a ANSS 2015 Praha (Nevšímalová, Ludka):
  V Tallinnu podepsána smlouva s WASM, ČSVSSM je jen poradní orgán, nenese hmotnou zodpovědnost stejně jako při organizaci ANSS.
 10. Otázky pro kurz spánkové medicíny:
  Každý přednášející dodá odpovídající počet testových otázek ke svým přednáškám (4 odpovědi, 0-4 správné) do 20.12.2014. Kdo v tomto testu nevyhoví, nebude připuštěn k teoretické zkoušce. Ludka a Moráň zajistí organizaci (handouty, občerstvení, požadované ubytování pro přednášející)
 11. Termíny praktických zkoušek:
  PSG: Brno (Moráň, Ludka): 2.12.2014 ve 13 hodin
  Praha (Nevšímalová, Šonka): termín bude sdělen dodatečně
  PG: Plzeň (Dohnal, Vyskočilová): 10.12.2014 v 15 hodin.
 12. Reakreditace Krnov: 20.10.2014 (Hobzová, Ludka, Novák).
 13. ČSVSSM připomínkovala novelu vyhlášky 277/2004 Sb. o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Následně (po uzákonění novely) je ještě nutno vypracovat prováděcí doporučení.
  Znění doplňku (docx)
 14. Uzavřena soutěž o popularizaci spánkové medicíny.
  MUDr. Jitka Bušková: projekt Minipříběhy o narkolepsii.
 15. Vytvořen dopis na podporu spánkových laboratoří pro jednání s pojišťovnami. Bude umístěn k individuálnímu použití na webu společnosti.
 16. Schváleno přijetí nových členů společnosti:
  Jitka Kuchyňková, Bc Tomáš Hrubý, Martin Hobza, Libuše Martináková, David Kosina, MUDr. Radoslava Černeková, Jiří Tejkl, Veronika Krejčí, Bc. Marcela Vlasáková, Martina Bártová, MUDr. Mária Dufincová, Katarína Maková, MUDr. Zdeněk Dufek, MUDr. Marie Kunčíková, Prof. MUDr. Eliška Sovová, PhD, MUDr. Jana Kubelová, Bc. Adam Pavel Špaček, MUDr. Jiří Hlásenský, Prof. MUDr. Jan Vojáček, Silvia Štefankovičová, MUDr. Ivan Čundrle.
 17. Schválen finanční příspěvek pro aktivní účast na kongresu ESRS 2014,
  Tallinn (Nevšímalová, Ludka)., Estonsko a kongresu WASM 2015, Seoul, Jižní Korea (Ludka).
 18. Projednán a schválen program členské schůze na nastávajícím sjezdu ČSVSSM v Praze.
 19. Organizátor příštího sjezdu společnosti (Liberec Prim Minařík) vyhotoví do 20.10.2014 první informaci o sjezdu. Bude prezentována na nynějším sjezdu.
 20. Příští výborová schůze se bude konat v průběhu sjezdu v Praze (viz program sjezdu).


Zapsal: M.Moráň
Schválila: J. Vyskočilová

10.10.2014