Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška ze spánkové medicíny, Praha 23.5.2022

praktická zkouška z polygrafie/polysomnografie, Brno 24.5.2022

teoretická zkouška ze spánkové medicíny, Brno 28.6.2022

Čtěte více

Zápis z členské schůze 6.11.2014

Zápis z členské schůze ČSVSSM dne 6.11.2014

 1. Volba sčítací a volební komise:
  Navrženi: Kára, Lněnička, Minařík – souhlasí
  Na schůzi přítomno 85 členů.
 2. Zpráva o činnosti výboru za uplynulé období:
  K připomínkování předem rozeslána elektronickou cestou všem členům společnosti, nejsou žádné připomínky.
 3. Zpráva revizní komise:
  Bez připomínek, schválena.
 4. Informace o následujícím sjezdu společnosti:
  Liberec, organizuje Minařík (ORL), podzim 2015, termín bude upřesněn na webových stránkách společnosti.
 5. Informace o kongresu World sleep 2017:
  Konání v termínu 6-11.10.2017 v Praze (Nevšímalová).
 6. Informace o meeting ANSS v Praze 2015:
  Konání květen-červen 2015 – společnost bude zastupovat Ludka.
 7. Informace ke Kurzu spánkové medicíny:
  Konání v termínu 19-23.1.2015 v Brně (Ludka, Moráň). Podrobné info na webu společnosti.
 8. Projednávána možnost vytvoření registru pacientů:
  Po delší diskusi souhlas (ne-7, zdrželo se-18, pro-60) s dalším vývojem registru výborem společnosti. Zdůrazněna jeho potřeba i přes časovou náročnost a další zatížení pracovníků laboratoří.
 9. Projednáno, připomínkováno a živě diskutováno znění nových stanov společnosti:
  Sporné body po hlasování ponechány nebo doplněny:
  • Přidružené členství: pro-47, zdrželi se-11, proti-27.
  • Doplnit nový bod: možnost odvolat se k členské schůzi při vyloučení (nehlasováno).
  • Rozdělení volební kandidátky na dvě samostatné pro výbor a kontrolní komisi: pro-24, zdrželo se-11, proti-50.
  • Upraven termín konání voleb: v posledním roce volebního období.
  • Změna volebního období zpět na 2 roky: pro-23, zdrželo se-2, proti-60.
  • Možnost rozhodnutí předsedy v urgentních situacích: proti-4, zdrželo se-11, pro-70.
  • Změna termínu SZP za nelékařský pracovník.
  Závěrečné hlasování o přijetí nových stanov po úpravách a doplněních: proti-0, zdrželo se-5, pro-80.


V Praze 6.11.2014

Zapsal: Hobzová, Moráň
Schválil: Vyskočilová