Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis schůze výborů 7.11.2014

Zápis ze schůze výborů (starý a nový) ČSVSSM
7.11.2014

Přítomni: Dohnal, Hobzová, Ludka, Moráň, Nevšímalová, Novák, Plzák, Vyskočilová
Kontrolní komise: Lánský, Ondrová, Kraus
Host: Donič, Mucska
 1. Informace o výsledku volby:
  Na kandidátní listinu se přihlásilo celkem 13 členů:
  Dohnal-20, Hobzová-43, Honnerová-10, Kopecký-11, Kraus-21, Lánský-30, Ludka-48, Moráň-56, Nevšímalová-58, Novák-34, Ondrová-29, Plzák-46, Vyskočilová-51 (hlasů).
 2. Projednán společný postup aktivit české a slovenské společnosti.
  Kurz pro lékaře každoročně při více než 10 zájemcích (CZ-SK střídavě – 2xCZ, 1xSK).
  Kurz pro nelékařské pracovníky spánkových laboratoří stejným principem.
 3. Přihláška o členství:
  MUDr. Gál – ORL FN USA Brno – schváleno přijetí.
 4. Žádost o akreditaci pracoviště:
  Spánková laboratoř ORL Benešov. Zpravodajové Lánský, Vyskočilová.
 5. Zpráva o akreditaci Centra Krnov:
  Zpravodajové Hobzová, Ludka, Novák. Vzhledem k závažným nedostatkům akreditace nebyla udělena.
 6. Zvoleno předsednictví nového výboru:
  Předseda: Vyskočilová
  Místopředseda: Nevšímalová
  Vědecký sekretář: Moráň
  Předseda kontrolní komise: Kraus
 7. Informace o evropském kongresu ORL, chirurgie hlavy a krku (Plzák):
  Konání v 6/2015 v Praze, odkaz bude umístěn na webu společnosti.
 8. Příští schůze výboru:
  Bude se konat 15.12.2014 v 13 hodin v malé posluchárně neurologické kliniky v Kateřinské.


Zapsal: M.Moráň
Schválila: J. Vyskočilová

9.11.2014