Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis schůze výboru 15.12.2014

Zápis ze schůze výboru ČSVSSM
15.12.2014

Přítomni: Hobzová, Ludka, Moráň, Nevšímalová, Plzák, Vyskočilová, Dohnal j.h.
Kontrolní komise: Kraus, Lánský, Ondrová
Omluveni: Novák

 

 1. Kontrola zápisu min schůze:
  Kurzy spánkové medicíny budou každoročně, následující 2015 v Brně. Zajistíme handouty pro nynější kurz z min. roku, doplnění dle změn přednášejících, event. korekce stávajících – do konce roku. Současně otázky pro vytvoření testu - zaslat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V testu 20 otázek (několik variant), trvání 30 minut. Test musí absolvovat všichni před zkouškou bez ohledu na absolvování kurzu. (možno hned po kurzu nebo těsně před zkouškou). Možno opakovat max. 3x, limit 70% správných odpovědí.
 2. Akreditace:
  Spánková laboratoř Benešov: schváleno jako Spánková laboratoř s vymezenou působností.
 3. Akreditace nové:
  Rokycany (Jednotka monitorace a léčby poruch dýchání ve spánku), Plzeň (Centrum pro dýchání a spánek): měli podmíněně na rok. Dohnal, Ludka, Moráň 12.1.2015.
 4. Vyúčtování sjezdu ČSVSSM 2014 v Praze:
  Stručné (není detailní rozpis), výdělečný minimální částkou. Výbor souhlasí. Kontrolní komise souhlasí.
 5. Předáno čestné prohlášení všech členů nového výboru k registraci společnosti.
 6. Evropský ORL kongres:
  Referuje Plzák: Sleep Medicine je jedno z témat kongresu, bude mu věnováno několik (kapacita cca až 6) kulatých stolů, vyzvaných přednášek, instruktážních kurzů, dále volná kapacita volných sdělení a posterů, sděleny další podrobnosti organizace. Deadline přihlášek abstrakt 20.1.2015.
 7. Kongres spánkové medicíny Liberec:
  Termín konání: 19-21. 11. 2015. Podrobnosti a další na příštím výboru.
 8. Přihláška nového člena:
  Dr. Křemenáková, ORL Liberec. Souhlas.
 9. Dopis o „registru“ Dohnal:
  Obecná část, diagnostika, diagnoza - klasifikace – jasné a již připravené, nutno za jednotlivé odbornosti dodat terapii. Dokončit do dubna, pak předáme statistikům ke zpravování a vytvoření databáze.
 10. Doporučující dopis Doc. Káry:
  Nelze takto akceptovat, není možné za společnost posílat individuální doporučení. Pokud existuje současný sazebník, je nutno jej dodržovat. Nutná domluva kardiologické a pneumologické společnosti.
 11. Jednání o zákonu o zdravotnických prostředcích:
  Opakovaně nejsme zváni k jednání, není v současné době jasný postup k vydávání přetlakových přístrojů, v současné době se projednává legislativa týkající se spíše distributorů
 12. Příprava kongresu WASM 2017:
  Nevšímalová informuje o zajištění Symfonického orchestru českého rozhlasu na zahajovací večer (Opening Ceremony) v Obecním domě. Setkání s ředitelem WASM p.O´Brienem se v rámci IPSA kongresu v Brazilii neuskutečnilo, p.O´Brien na kongresu nebyl přítomen. Na e-mailovou korespondenci prozatím neodpověděl. Je nutno vyjasnit ev. přípravu prezentace pražského kongresu na WASM kongresu v Souelu. Bude ujasněno nejpozději 5.1.2015 při večerní telekonferenci s představiteli WASM.
 13. Schůze ANSS:
  Ludka informuje o připravené nabídce z naší strany na ubytování a program. Přislíbena firemní finanční podpora. Termín konání 1-3.5.2015 v Praze. Účastnit se bude Ludka, Nevšímalová, Vyskočilová.
 14. Telemedicína:
  Pozitivně výborem hodnoceno pro možnost on-line kontrol pacientů i možnost on-line nastavování. Problematické ale asi zatím technicky – možnost poškození pacienta např. hackery atd. Pokud bude nutnost sledovat denně, tak to bude znamenat velký nárůst práce pro centra. Je třeba zjistit reálnou situaci ve Francii, kde již toto funguje. Následně vyjádření výboru společnosti k celé problematice telemedicíny ve spánkové medicíně.
 15. Příští schůze výboru:
  2. února 2015 ve 13 hodin Kateřinská. Pozvat Minaříka.

 


V Praze 15.12.2014

Zapsal: Moráň
Schválila: Vyskočilová