Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis schůze výboru 2.2.2015

Zápis ze schůze výboru ČSVSSM
2.2.2015

Přítomni: Ludka, Nevšímalová, Dohnal, Moráň, Novák, Hobzová, Vyskočilová, Plzák.
Kontrolní komise: Ondrová, Lánský
Zvaný host: Minařík
 1. Informace o sjezdu 2015 (Minařík):
  19-21. 11. 2015 Clarion Grandhotel Liberec. Spolupořadatel: osloveni: MH Consulting, Hillary Consulting, Guarant International. Smlouva – vychází z předešlé smlouvy pro rok 2014. Kalkulace na 200 osob (+-1 000 000,-Kč bez DPH na standardní program). Pro pořadatele nejpříznivější Guarant international s.r.o. (firma se stará i o ORL společnost…). Výbor souhlasí.
  Podpis smlouvy: Předsedkyně, zajistí po dohodě se zastupitelem firmy (Lucie Jahnová).
  Webové stránky poskytne Unimedis, Ondřej Kalaš.
  Registrace: online včetně plateb. (Slovensko na místě pevnou částku). Rozdělení do kategorií stejně jako minulý rok. Včasná registrace do 20. 9. 2015, pozdní následně. Výše poplatku jako minulý rok. (Kategorie: lékař, ostatní). Osvobozen zvaný řečník. Odeslání přihlášky s aktivní účastí jen se současným zadáním abstraktu.
  Oslovení odborných společností: ORL, ARO, kardiologie, psychiatrie, slovenská spánková, neurologie, stomatologie, chirurgie.
  Zvaní zahraniční řečníci: Prof. Herman-ORL, Dr. Riha-TRN-NEU, Prof. Fischer-TRN, Prof. Höschl-PSY.
  Zajištění sponzorů: organizační firmy (Guarant) a organizátor Minařík (regionální firmy, Unimedis, Linde, Saegeling).
  Záštita: nemocnice, město…
  Projednány možnosti jednotlivých odborných sekcí (upřesní se podle přihlášek). Motto celého sjezdu: Chirurgie a spánek. Témata pro sekci laborantů a sester.
  Projednán předběžný program sjezdu, vhodné zařadit i výukový kurz pro laboranty (firma). Projednán společenský program.
  Informace-oznámení kongresu: e-forma, definitivní program tištěný, abstrakta na CD. Postery: e-forma-tabule-prezentace.
  Ocenění prací (nejlepší poster, volné sdělení, předvýběr hodnocení abstrakt, omezení do 35 let), nutno stanovit kritéria, a hodnotící skupinu.
  Vhodná opět prezentace dvou společností oceněných publikací (mladí, bez omezení věku)
  Potvrzení o účasti: tištěné (grafický návrh bude do příštího výboru), sestry a lékaři samostatně, kredity ČLK a ČAS.
 2. Kontrola zápisu minulé schůze:
  Bude dokončena přeregistrace, Zákon o zdravotnických prostředcích-vyjádřen souhlas, ostatní splněno.
 3. Informace o kurzu spánkové medicíny v Brně (Ludka, Moráň):
  Úspěšný, 30 platících účastníků, ekonomicky pro společnost přínosný, hodně mladých lékařů, přednášky hodnoceny dobře, výsledky testu byly velmi nedobré. Propustné hodnocení dohodnuto na 60% správných odpovědí. Ze strany posluchačů požadavek na více praxe (titrace přístrojů, polysomnografie).
  Potřeba vzdělávání techniků spánkových laboratoří: samostatný krátký kurz, pro techniky s jednodušší zkouškou, další možností v rámci teoretického kurzu odpoledne i praktické 2 hodiny. další možností v návaznosti na teoretický kurz 2 denní víkendový praktický (provozně možné v ICRC). Závěrem: Vhodné zorganizovat kurz pro techniky: dominantní 3 dny praktická část, 2 dny teoretická část, v závěru zkouška a nemusí absolvovat plnou teoretickou zkoušku. Do budoucna v rámci akreditací zařadit certifikovaného technika jako podmínku akreditace. Poplatek 8 000,-Kč. Ti co již mají „velký kurz“ nemusí absolvovat nový. Praktická zkouška pak jednotná pro všechny. Ke zkoušce placená stáž na některém akreditovaném pracovišti s potvrzeným počtem výkonů.
 4. Telemedicína (Vyskočilová):
  Vyjádření k telemetrii:
  ČSVSSM podporuje telemetrii jakou novou progresivní metodu, která umožňuje lepší nastavení pacientů na terapii poruch dýchání ve spánku a zlepšuje péči o necompliantní pacienty.
  Zároveň důrazně upozorňujeme, že povinné frekvence kontrol vycházejí z doporučených postupů naší společnosti, je možné u spolupracujících nemocných, u nichž nedošlo ke změně klinického stavu tyto povinné kontroly nahradit telemetrickými. Jakékoliv častější telemetrické sledování nemocného je na rozhodnutí spánkových odborníků.
  Zároveň považujme tento rok jako startovní v zavedení této metodiky a proto prosíme všechna pracoviště o zpětnou vazbu a sdílení zkušeností, abychom měli dostatek podnětů pro další jednání.
 5. Sjezd WASM 2017(Nevšímalová):
  Nutno připravit prezentační video jako pozvánku, která bude uvedena na letošní m sjezdu. Bude realizováno cestou FAMU v průběhu února. Úhrada 10 000,-Kč.
  Na letošní sjezd požadavek poslat 300 brožurek o Praze (dostupné i v lokálních jazycích). Požádat aby hradil příjemce (tedy WASM).
 6. Roční meeting ENSS (Ludka):
  Problém v hrazení, chtějí redukovat, nicméně akceptovali původních 20 000,-Euro, konání první víkend v květnu. Hotel Lindner v Praze. Organizačně spolupracuje MH Consulting.
 7. Akreditace:
  Plzeň: Plně vyhovující, schváleno jako Centrum.
  Rokycany: Vyhovující, schváleno jako laboratoř s vymezenou působností.
 8. Nová akreditační kritéria:
  Laboratoř s vymezenou působností, Centrum komplexní, Centrum pro poruchy dýchání. Zkontrolovat, upravit a následně vyvěsit na web. Do nových akreditačních kritérií i certifikace laborantek-techniků.
 9. Žádost o mimořádný termín zkoušky:
  Praktická zkouška ze spánkové medicíny v mimořádném termínu (Dr. Matuška). Po projednání všech souvislostí a pravidel společnosti výbor doporučuje přihlásit se v pravidelných termínech jak praktické, tak teoretické zkoušky (do budoucna do kritérií podmínku, že nelze zkoušet na vlastním pracovišti nebo ne do komise, kde je zkoušející z daného pracoviště).
 10. Termíny teoretických zkoušek:
  Brno, Neurologická klinika FN Brno-Bohunice: 18.5.2015 v 13 hodin.
  Praha, Neurologická klinika 1LF UK Kateřinská: 18.6.2015 v 13 hodin.
 11. Žádost o podporu na účasti na kongresu:
  WASM Soul: Šonka, Hobzová, Ludka (již odsouhlaseno), Nevšímalová - všichni aktivní účast. Výbor souhlasí.
 12. Registr pacientů:
  Doplnění ORL údajů do plánovaného registru. Neurologie dodá v nejkratším čase. Chybí psychiatrie – oslovíme Lattovou, zubní – zajistí Novák.


Zapsal: Moráň
Schválila: Vyskočilová