Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis schůze výboru 22.6.2015

Zápis ze schůze výboru ČSVSSM
22.6.2015

Přítomni: Vyskočilová, Ludka, Hobzová, Nevšímalová, Plzák, Novák a za revizní komisi Lánský a Kraus
Omluveni: Moráň, Ondrová
 1. Výbor shledal připouštěcí test ke znalostní teoretické zkoušce ze Spánkové medicíny jako velmi účelný a ze zkušeností z minula potřebný nástroj. Úspěšní absolventi testu vykazují velmi dobré znalosti při ústní zkoušce.
 2. Úpravy otázek K teoretické zkoušce budou připraveny k příštímu zasedání výboru Společnosti.
 3. Ke sloučenému sjezdu 2 světových spánkových sdružení World Sleep 2017 (www.worldsleepcongress.com) dne 7.-11. 10. 2017 by měla proběhnout i přidružená konference České a Slovenské spánkové společnosti, pořádaná v sobotu 7.10. V odpoledních hodinách je plánováno Joint symposium s WASM a WSF s vyzvanými řečníky v angličtině, jež by mělo posloužit jako presentace české a slovenské spánkové medicíny účastníkům World Sleep 2017.
 4. Je plánované vydání Třetího, doplněného a přepracovaného vydání publikace Poruchy spánku a bdění – Soňa Nevšímalová, Karel Šonka et al.
 5. Na webu budou doplněny informace stran podmínek a termínů Teoretické zkoušky (viz Znalostní zkouška)
 6. Vzdělávací program Spánkové medicíny má t.č. charakter certifikovaného kurzu. Dle nových propozic bude vhodné konstituovat jako nástavbový obor, v této formě bude obor nabídnut ke schválení MZdr ČR.
 7. 1.5.-3.5. proběhla v Praze schůzka ANSS, účastníky byla kvitována s povděkem za zatím nejzdařileji připravené setkání tohoto druhu.
 8. Ze Svazu zdravotních pojišťoven přišla informace a doplnění metodiky indikace neinvazivní ventilační léčby, není již požadována minimálně tříměsíční kompenzace exacerbované CHOPN k posouzení indikačních kritérií.
 9. Výbor Společnosti přijal novou přihlášku k akreditaci Centra Krnov. Byli určeni zpravodajové Vyskočilová, Lánský, Dohnal.
 10. Bylo schváleno přijetí nových členů Společnosti: MUDr. Lucie Černá, MUDr. Michal Švarc, Mgr. Kamila Weissová, Mgr. Eva Farková, Mgr. Monika Lišková, Karolina Veldová, PhDr. Michal Šmotek, PhDr. Denisa Janečková, Ph.D., Daniela Dudysová.
 11. Vyšetření řidičů dle Směrnice Komise 2014/85/EU ze dne 1. července 2014 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech, je oprávněn provádět pouze lékař se vzděláním v oboru Spánková medicína.
 12. Výbor Společnosti bere na vědomí, že léčbu za použití přístrojů automatické servo ventilace (ASV) u pacientů se symptomatickým chronickým selháním srdce (NYHA 2-4) a sníženým LVEF?45 % a střední až závažnou převládající centrální spánkovou apnoe je nutno ukončit. Při nové indikaci je nutno vyjmout takové pacienty z indikace léčby za pomoci ASV.
 13. V soutěži o nejlepší původní publikace roku v oboru spánkové medicíny a výzkumu spánku a jeho poruch

  v kategorii do 35 let zvítězila práce
  Juraj Pisko, Lukas Pastorek, Jitka Buskova, Karel Sonka, Sona Nevsimalova: Nightmares in narcolepsy: underinvestigated symptom?

  v kategorii věkem neomezené zvítězila práce
  Ondrej Ludka, Radka Stepanova, Martina Vyskocilova, Lujza Galkova, Monika Mikolaskova, Milos Belehrad, Jana Kostalova, Zuzana Mihalova, Adela Drozdova, Jiri Hlasensky, Michal Gacik, Lucie Pudilova, Tereza Mikusova, Blanka Fischerova, Fatima Sert-Kiniyoshi, Virend K. Somers, Jindrich Spinar, Tomas Kara: Sleep apnea prevalence in acute myocardial infarction – The Sleep Apnea in Post-acute Myocardial Infrction Patients (SAPAMI) Study
 14. Ve dnech 7. – 11. června 2015 úspěšně proběhl v Praze 3. Evropský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku s významnou sekcí věnující se spánkové medicíně.
 15. Byl spuštěn web www.spanek2015.cz XVII. Českého a XII. česko-slovenského kongresu spánkové medicíny. Místo konání: Clarion Grandhotel Zlatý Lev Liberec. Datum konání: 19. – 21. 11. 2015. Stran další presentace kongresu byly osloveny odborné společnosti Chirurgická, ARO, Pneumologická, ORL, Diabetologická, Neurologická, Psychiatrická a Hypertenze.
 16. Termín Praktické zkoušky z polysomnografie a polygrafie bude vypsán na podzim. Na příští schůzi výboru Společnosti bude upřesněn.
 17. Nejsou většinou zaplaceny členské příspěvky. Proběhne emailová výzva.
 18. Další zasedání výboru Společnosti 7. 9. 2015.


v Praze 22.6.2015

zapsal: Dohnal