Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis schůze výboru 7.9.2015

Zápis ze schůze výboru ČSVSSM
7.9.2015

Přítomni: výbor - Vyskočilová, Nevšímalová, Hobzová, Plzák, Ludka, RK - Ondrová, Lánský.
 1. Informace o připravovaném sjezdu ČSVSSM v Liberci – odborný program, deadline pro odeslání abstrakt, pro posouzení abstrakt, pro definitivní program, dohodnuto připomenutí deadline pro odeslání abstrakt mailem všem členům – přednesl Dr.Minařík
 2. Výbor bude mít účast na kongresu hrazenou ČSVSSM tak jako v předchozích letech
 3. Odpověď na dopis prim. Sedláka stran rozdílných % správných odpovědí nutných k úspěšnému složení testu (první test v historii ČSVSSM v rámci kurzu /60%/ versus všechny další termíny testů /70%/) – po prodiskutování výborem odpoví Dr.Vyskočilová
 4. Vyhodnocení testových otázek – výbor kladně hodnotí zavedení testu před teoretickou zkouškou, došlo k výraznému zlepšení znalostí zkoušených, diskutovány jednotlivé otázky, dle rozboru, který provedl Dr.Moráň, nejsou v testech žádné otázky, na které by většina zkoušených odpovídala jen špatně, dvě ne zcela jednoznačné otázky ze všech testů budou vyřazeny a nahrazeny jinými
 5. Nové otázky k teoretické zkoušce – připravila ve spolupráci s výborem Dr. Ondrová, prošlo revizí, budou vyvěšeny na webu společnosti
 6. Informace o připravovaném sjezdu WASM 2017 v Praze – prof. Nevšímalová, doc. Ludka
 7. Praktické zkoušky dne 30.11.2015 ve 13:00 – Spánková laboratoř FN Brno, Jihlavská 20, 12.patro (zkouší Dr.Moráň, Dr.Hobzoá, doc.Ludka), termín zkoušek v Praze včetně složení zkušební komise bude upřesněn a informace budou na webu společnosti
 8. Kurz spánkové medicíny v roce 2015 – do 30.11.2015 bude rozhodnuto, zda se kurz bude či nebude pořádat – závisí na počtu přihlášených – minim. počet - 10 osob, informace bude na webu společnosti, zájemci se budou hlásit ing. Mrázkové, nově samostatný kurz pro lékaře – zima 2015 a pro techniky – jaro 2016 (min. 5 účastníků)
 9. Nová certifikace spánkových techniků - od 1.1.2018 bude dle připravovaných nových akreditačních kritérií nutná na každém akreditovaném pracovišti přítomnost certifikovaného technika (kurz + zkouška)
 10. Reakreditace Centrum pro dýchání a spánek v Saském Švýcarsku – doc. Ludka, Dr. Hobzová, Dr. Vyskočilová 7.10.2015
 11. Odpověď na dopis Dr. Janě Kopřivové a Dr.Buškové stran event. nutnosti reakreditace Spánkové laboratoře Psychiatrického centra Praha související se změnami v tomto centru, nutnost dodání kompletních informací o změnách v tomto centru (vyplnění akreditačního formuláře) – odpoví Dr.Vyskočilová
 12. Odpověď na dopis Zuzaně Chabová z firmy Deloitte Adisory s.r.o. stran požadovaných informací o počtech předepisovaných přístrojů atd., výbor tyto informace v současné době nemá – odpoví Dr.Vyskočilová
 13. Zažádána ČLS JEP o přidružené členství z důvodu komunikace s MZ ČR, které opakovaně ČSVSSM vynechává z korespondence při jednáních o důležitých věcech týkajících se naší společnosti, zvažováno i standardní členství
 14. Odpověď na dotaz PhDr.Janečkové stran podpory její publikace – práce nebyla výboru zaslána v řádném termínu, uzávěrka přihlášek vždy k 30.6. následujícího roku (podmínky vyvěšeny na webu společnosti), autorka zaslala dne 30.6.2015 jen mailem dotaz a ne celou práci, publikace tedy nebyla do hodnocení zařazena pro nedodržení termínu
 15. Na webu společnosti bude vyvěšeno vyjádření výboru ČSVVSSM ke směrnici Komise 2014/85/EU ze dne 1.7.2O14, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech – připravil Dr.Kraus, návrh jednomyslně přijat
 16. Nově přijatí řádní členové: Jana Marková – zdravotní sestra, Inspamed, Praha, MUDr. Jaroslava Hybášková – ORL, FN Ostrava, Ondřej Kudela - plicní, FN HK, MUDr. Nejedlý Jan – ORL, Nemocnice České Budějovice, Veronika Dostálová - studentka, Praha.
 17. Schválena podpora aktivní účasti dle pravidel společnosti pro Dr. Krause a Dr. Ondrovou na Worldsleep 2015 - 7th World Congress of the World Sleep Federation.
 18. příští schůze výboru v rámci kongresu v Liberci