Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis schůze výboru 20.11.2015

Zápis ze schůze výboru ČSVSSM
20.11.2015, Liberec

Přítomni: Vyskočilová, Nevšímalová, Moráň, Ludka, Plzák, Hobzová, Novák, za RK Kraus, Lánský, Ondrová.
 1. Kontrola zápisu z minulé schůze.
 2. Po hlasování členů výboru ČSVSSM neudělena akreditace Centru diagnostiky a léčby spánku, neurologické odd. nem. Krnov, zpravodajové Vyskočilová, Lánský a Dohnal.
 3. Udělena akreditace Centru pro dýchání a spánek v Saském Švýcarsku, zpravodajové Hobzová, Vyskočilová, Ludka.
 4. Dne 7.12.2015 proběhne akreditace spánkové laboratoře NÚDZ – Praha, zpravodajové Plzák a Pretl.
 5. Nové žádosti o akreditaci – Dr.Jurikovič, Plicní ambulance – spánková laboratoř - Praha, Dr.Trefný – Spánková ambulance - Praha, v obou případech zpravodajové Plzák a Kraus.
 6. ORL doporučené postupy rozpracovány, zatím nejsou ale v definitivní podobě.
 7. Projednána žádost Dr.Trefného týkající se podpory jeho žádosti na pojišťovnu stran možnosti provádění polysomnografie ambulantně. Výbor tuto žádost nepodpoří, vykázání polysomnografie je nyní vázáno na hospitalizaci.
 8. Diskutována vyhláška SZ č.271/2015 (řízení motorových vozidel) – obecné informace týkající se již diagnostikovaných pacientů budou vyvěšeny na webu společnosti, taktéž diskutován screening, v plánu přesunout maximum práce na PL, kteří budou ve screeningu SDB zaškoleni, pravděpodobně v rámci vzdělávacích akcí pořádaných pro PL.
 9. Od dnešního dne posílat přihlášky jen Dr.Moráňovi na adresu MUDr.Miroslav Moráň, Neurologická klinika FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
 10. Nově přijatí řádní členové: Kateřina Gončarová, Sylva Maršíková, Anna Trefná, Petra Chalupová, Lukáš Růžek, Tereza Zitová, Miloš Kotulek, Jana Kopřivová.
 11. Kurz spánkové medicíny pro lékaře se bude v roce 2016 konat od 25.1. do 29.1.2016, místo konání: Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno, budova B1, 6.patro. Cena kurzu 15000 Kč. Počet účastníků neomezen.
 12. Kurz spánkové medicíny pro spánkové techniky se bude v roce 2016 konat od 18.4. do 22.4.2016, místo konání: Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno, budova B1, 6.patro. Cena kurzu 8000 Kč. Počet účastníků omezen – max. 10. Pozor - od 1.1.2018 bude dle připravovaných nových akreditačních kritérií nutná na každém akreditovaném pracovišti přítomnost certifikovaného technika (kurz + zkouška).
 13. Další schůze výboru v plánu v rámci výjezdního zasedání 19.2.2016.

Zapsal Ludka