Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška ze spánkové medicíny, Praha 23.5.2022

praktická zkouška z polygrafie/polysomnografie, Brno 24.5.2022

teoretická zkouška ze spánkové medicíny, Brno 28.6.2022

Čtěte více

Zápis schůze výboru 29.9.2016

Zápis ze schůze výbor ČSVSSM dne 29.9.2016 v Nitře, Slovensko

Přítomni: MUDr.Jana Vyskočilová, prof.MUDr.Soňa Nevšímalová DrSc., Prof.MUDr.Jan Plzák Ph.D., Doc.MUDr. Ondřej Ludka Ph.D., MUDr. Milada Hobzová Ph.D., MUDr.Vilém Novák, za revizní komisi: MUDr.Miroslav Lánský PhD., MUDr Jaroslav Kraus Ph.D., MUDr.Martina Ondrová Ph.D.,
Omluveni: MUDr.Miroslav Moráň
 1. Akreditace:

  a) Inspamed Pardubice – žádá akreditaci, stanovena akreditační komise Ludka+Ondrová+Kraus, návštěva bude 7.11.2016.

  b) Spánková laboratoř Pardubické nemocnice – žádá akreditaci, stanovena akreditační komise Ludka+Ondrová+Kraus, návštěva bude 7.11.2016

  c) Plicní oddělení nemocnice Břeclav: Komise ve složení Ludka, Ondrová neshledala problémy ve vedení dokumentace a řízení spánkové laboratoře. Akreditaci spánkové laboratoře při plicním oddělení nemocnice Břeclav doporučuje jako Centrum diagnostiky a léčby poruch dýchání ve spánku.

  d) Kardiovaskulární spánkové centrum ICRC FN U Sv. Anny – doc. Ludka žádá o změnu akreditace z úrovně Komplexního centra diagnostiky a léčby poruch spánku na Centrum diagnostiky a léčby poruch dýchání ve spánku. Důvodem je fakt, že v době akreditace tohoto centra nebyla úroveň „Centrum diagnostiky a léčby poruch dýchání ve spánku“ v nabídce akreditačních možností a faktická náplň práce centra lépe odpovídá této úrovni. Stanovena akreditační komise: Hobzová, Lánský, Ondrová
 2. Podpora účasti na kongresech – v roce 2016 dosáhla podpora 180.000 Kč*. Výbor se shodl, že aktuální nastavení podpory na kongresech příliš zatěžuje hospodaření společnosti. Bude třeba nastavit nové mechanismy a regulace podpory. Návrh stanovit dopředu rozpočet podpory a akceptovat žádosti o podporu aktivní účasti na kongresech až do vyčerpání rozpočtu nebyl akceptován, protože takový systém by znevýhodňoval kongresy konané ke konci roku a neklade důraz na kvalitu akce. Bude potřebná další diskuse v tomto směru.
  *podporu v roce 2016 získali:
  Autoři do 40 let věku:
  podpora vědecké činnosti/ kongres ESRS Bologna doc.Kemlink 20 000,00
  podpora vědecké činnosti/ kongres ESRS Bologna dr.Kovalská 20 000,00
  podpora vědecké činnosti/ kongres ESRS Bologna dr.Nepožitek 20 000,00
  podpora vědecké činnosti/ kongres ESRS Bologna dr.Peřinová 20 000,00
  podpora vědecké činnosti/ kongres ESRS Bologna dr.Štěpánová 20 000,00
  Autoři bez omezení věku:
  podpora vědecké činnosti/ kongres IPSA Taiwan: Prof.Nevšímalová 20 000,00
  podpora vědecké činnosti/ kongres ESRS Bologna: dr.Bušková 20 000,00
  podpora vědecké činnosti/ kongres ESRS Bologná dr.Hobzová 20 000,00
  podpora vědecké činnosti/ kongres ESRS Bologna doc.Ludka 20 000,00
 3. Revize otázek ke zkouškám odborné způsobilosti
  Je potřebná komplexní kontrola testových otázek. Otázky musejí odpovídat aktuálnímu stavu znalostí a nesmějí být nejednoznačné. Výbor nadále akceptuje konstrukci testu jako multiple-choice.
  Byly stanoveny pracovní skupiny pro revizi otázek:
  • Neurologické otázky – zreviduje prof. Nevšímalová a dr.Novák
  • Psychiatrické otázky – zreviduje dr.Bušková
  • Interní, metabolické,kardiovaskulární otázky – zreviduje doc.Ludka
  • Pneumologické otázky – dr.Hobzová
  • ORL, chirurgické otázky – dr. Ondrová, prof. Plzák
  Termín: do příštího výboru
 4. Výbor vyzván k zapojení se do aktivit ESRS/ANSS – nově vzniklé task forces
  1. Sleep medicine as a speciality and sub-speciality (Chair: Dirk Pevernagie),
  2. Horizon 2020 (Chiar: Roberto Amici),
  3. Sleepiness (Michaela D. Gjerstad),
  4. Beyond the AHI. New biomarkers/diagnostic methods for sleep disordered breathing (Chair: Erna Sif Arnardottir),
  5. Implementation of European guidelines within the different countries (Chair: Zoran Dogas)
  6. New methods for scoring of sleep architecture and microstructure (Chair: Liborio Parrino)
  Přihlášeni
  Prof.MUDr.Jan Plzák Ph.D. – Implementation of European guidelines within the different countries
  Doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D. - Beyond the AHI. New biomarkers/diagnostic methods for sleep disordered breathing
 5. Termín kongresu ČSVSSM v Mikulově, 2018
  Výbor Společnosti na minulém zasedání doporučil termín 25.-27.10.2018. Vzhledem k námitce, že v této době budou pravděpodobně podzimní prázdniny výbor změnil doporučený termín kongresu na 4.-6.10.2018
 6. Přihláška k řádnému členství:
  Alice Heuschneiderová, Národní ústav duševního zdraví – sestra specialistka – výbor souhlasí.
 7. Příští schůze výboru: 7.11.2016 ve 13:00, malá posluchárna na Hennerově klinice, Kateřinská 30