Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis schůze výboru 6.6.2016

Zápis ze schůze výboru ČSVSSM
6.6.2016

Přítomni: Dohnal, Hobzová, Lánský, Ludka, Moráň, Nevšímalová, Ondrová, Plzák, Vyskočilová
Omluveni: Kraus, Novák
 1. Modernizace internetových stránek (RNDr. Smitková – Medima):
  1. možnost úpravy dle kardiologické společnosti – finančně náročné – ne
  2. možnost vytvořit firmou plně (event. s pomocí obecných modulů) včetně elektronického volebního systému, další spravování systému – vybráno. Kontakt na firmu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 2. Informace o kongresu WorldSleep 2017 (Nevšímalová):
  Vytvořeno první oficiální info. Vytvořen se seznam hotelů, kulturní doprovod (Symfonický orchestr FOK, Černé divadlo a další), místo konání Obecní dům, Prezidentská večeře. Sjezdový poplatek stanoven na 300 USD.
 3. Jednodenní kongres ČSVSSM v rámci WorldSleep (Ludka):
  Organizátor Ing. Horna, plánován odborný program (1blok anglicky, ostatní česky), společenský večer (restaurace Mlýnec), plán 150 osob, poplatek 500-VŠ / 300,-Kč – střední personál, v úvodu večeře krátká členská schůze, prezentace této akce na nastávajícím sjezdu v Nitře.
 4. Plán další kongresy:
  2018 – Mikulov (Ludka, Moráň, Ondrová), 2019 – Slovensko, 2020 – Plzeň (Vyskočilová)
 5. Kongres 2016 Nitra: Účastní se celý výbor, registraci a ubytování zajistí Mucska, platba na místě.
 6. Kurz spánkové medicíny pro techniky:
  Říjen-listopad 2016, další leden 2017 , konáníve FN USA-ICRC, poplatek 8 000,-Kč. Termín bude vyvěšen na webu.
 7. Teoretické zkoušky: Bude provedena inovace a doplnění testových otázek.
 8. Termín praktické zkoušky: Předběžně říjen, termín bude vyvěšen na webu
 9. Informace ze schůzky ANSS (Brusel, Ludka):
  Rozebírána pravidla pro bezpečnost řízení v rámci jednotlivých evropských zemí, byli informováni zástupci Evropského parlamentu. Je plánován grant s tímto zaměřením. ANSS chce vydat celoevropský cením služeb spánkové medicíny (velmi rozdílné názory pro i proti). Opakovaně diskutována problematika vzdělávání a jeho sjednocení v rámci Evropy, zatím v angličtině, event.. možnost i národní jazyky – nadále v rámci příprav.
 10. Oceněny nejlepší práce:
  Bez omezení věku: Šonka a spol: Narcolepsy with and without cataplexy, idiopatic hypersomnia with and without long sleep time: a cluster analysis. Sleep Medicine 16 (2015), 225-231.
  Do 35 let: Čundrle a spol: Excercise End-Tidal CO2 Predicts Central Sleep Apnea in Patients With Hearth Failure. CHEST 2015, 147(/6): 1566-1573.
 11. Kurz spánkové medicíny pro lékaře:
  Předběžně v lednu 2017 (zatím je jeden žadatel).
 12. Informace o ekonomice společnosti (Mrázková) – schváleno.
 13. Placení členských příspěvků:
  V současné době nedostatečné, členové budou znovu vyzváni, volit a být volen může pouze člen, který v daném roce zaplatil.
 14. Přihlášky k členství:
  Drmotová, Komínek, Urbanová, Peřinová, MUDr. Genzor, Divácká – schváleni.
 15. Akreditace:
  1. Plicní ambulance, spánková laboratoř s.r.o. Jednotka monitorace – plně vyhovující, akreditováno
  2. Centrum pro poruchy spánku u dětí, dětská neurologie FN Motol – plně vyhovuje – reakreditováno.
 16. Kriteria terapie přetlakem u dětí: Dohnal vyvěsí na web.
 17. Reakreditace – požadavky:
  1. Břeclav (zpravodajové Ludka, Ondrová)
  2. Hořovice (zpravodajové Lánský, Vyskočilová)
  3. Přerov (Linde) (zpravodajové Hobzová, Vyskočilová)
 18. Žádost o podporu Dr Buškové pro jednání s pojišťovnou:
  společnost může podpořit jen obecným dopisem, záruka společnosti je dána již akreditací.
 19. Korespondence s ministerstvy – řízení motorových vozidel:
  Ministerstvo dopravy neodpovědělo, ministerstvo zdravotnictví nekomunikuje adekvátně a konstruktivně.
 20. Vzdělávání:
  Nadstavbová atestace, certifikovaný kurz – v současnosti neprůchodné z pohledu ministerstva i ČLK, v budoucnu opakovat při dalších jednáních s odbornými společnostmi
 21. Stížnost Dr. Sedláka na jednání některých pražských laboratoří:
  Pacientka s přístrojem Viva nebyla ošetřena a převzata – není v naší kompetenci řešit, navíc stížnost nepodala daná pacientka. Výbor se ani nemůže konkrétně vyjádřit, nemá dostatek informací k posouzení.
 22. Akceptovány nové doporučené postupy chirurgické sekce pro děti i dospělé.
 23. Informace ORL kongresu (Plzák):
  Připravena sekce poruch dýchání ve spánku a kulatý stůl zaměřený na tuto problematiku.
 24. Web:
  Do seznamu možno zařadit odkaz na pracoviště provádějící monitoraci (neakreditované), platí pro všechny odbornosti.

Zapsal: Moráň
Schválila: Vyskočilová

7.6.2016