Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis zasedání výboru 5.10.2007

Zápis zasedání výboru ČSVSSM
Pátek 5.10.2007, 16.00, posluchárna teoretických ústavů UK JLF, Martin, Slovensko

Přítomni: Dohnal, Nevšímalová, Pretl, Smolík, Šonka, Vyskočilová
Omluven: Moráň


Program zasedání schválen

Kontrola zápisu předchozí schůze - schválen

Členská základna – přihlášky ke členství (Šonka): Doc Klozar, MUDr Vladimír Hanák, Dr Monika Žurková - schváleni.
Předseda požádá ing. Mrázkovou o individuální oslovení členů nazaplativších letošní příspěvky.

Vzdělávání – (Šonka) celkem 14 přihlášených do kursu.
Termín stanoven na 31.3. – 5.4. 2007. Místo Praha.

Šonka informuje výbor, že z mnoha důvodů včetně časových nedomluvil vedení kursu pod hlavičkou IPVZ v tomto roce.

Akreditace Datum, kdy bude probíhající akreditace zhodnocena: Schuze výboru 21.11.07 10.00 – neurologická klinika 1. LF UK.
Doc Smolík upozorňuje, že je třeba vytvořit oficiální certifikáty o uspěšném absolvování zkoušek. Speciální papír se znakem zajistí Dr Pretl (500 ks). Bude k použití i na jiné oficiální listiny.

Finance (stav) k 30.8.2007 – (Šonka): běžný učet 699632Kč, Termínovaný vklad 150000 Kč, pokladna 1488Kč.

Soutěž o nejlepší publikace r. 2006 (prim Vyskočilová):
Kategorie autor bez omezení věku: publikace Šonka K, Kemlink D, Pretl M. Cataplexy treated with escitalopram - clinical experience. Neuro Endocrinol Lett. 2006;27(1-2):174-176. IF: 0,925
Kategorie autor do 35 let: Buskova J, Vaneckova M, Sonka K, Seidl Z, Nevsimalova S. Reduced hypothalamic gray matter in narcolepsy with cataplexy. Neuro Endocrinol Lett 2006;27(6):769-772. IF: 0,925

Kongres/sympozium na počest B. Rotha (Šonka, Nevšímalová) krátká informace. Předběžné datum 25.9.2009, Místo: Hotel Pyramida. Domluvení pozvaní řečníci: Nevšímalová, Billiard, Mignot, Bassetti, Pollmacher, Mayer. Definitivní potvrzení termínu a řečníku závisí na termínu kongresu něměcké spánkové společnosti, který bude upřesněn během podzimu 2007.

Další odborné akce
Dr Lino Nobili, Milano. Frontální noční epilepsie x parasomnie. Seminář neurologické klinika 1. LF UK a VFN. 21.11.2007 14.00
Prof. Dr Claudio Bassetti, Curych. Spánková apnoe a cévní mozkové příhody. Seminář neurologické klinika 1. LF UK a VFN 23.1.2008 ve 14.00.

Navrženo, aby organizaci příštího dne spánku společnost více ovlivňovala. Jedna z možností setkání nemocných.

Varia
Prof. S. Nevšímalová je český zástupce při WASM.

Doc.Smolík: Jaký je stav doplňovacího návrhu vyhlášky MZ č. 493, 2005?
Prim Vyskočilová: Na dohodovací řízení ohledně doplnění odbornosti psychiatrie po kódu výkonu PSG jsme byli vyzváni již před několika měsíci v termínu, který jsme nemohli stihnout (krátce předem), od té doby jsme nebyli vyzváni. Nyní dle sdělení dr Balého je snad naše problematika zařazena na některé další jednání. Dr Balý mi pošle kontakt, budu se o to aktivně zajímat.

Prim Vyskočilová: Co víme o vzniku ČARO (Česká aliance proti respiračním onemocněním)?
Předseda: Byl jsem pozván před několika dny iniciátorem akce prof Kolkem, abych se zúčastnil prvního setkání 22.10., kam mohu jít, a slavnostního představení a ustanovení ČARO 28.11. 2007, kam jít nemohu, protože začíná neurologický sjezd. Žádný písemný materiál jsem nedostal. Má se jednat o českou verzi celosvětově se rozbíhající akce GARD, která má podporu WHO.
Prim. Vyskočilová navrhuje do písemných materiálů a do přednášek slavnostního představení zařadit revui o kardiovaskulárních komplikacích OSA. Prim Vyskočilová je připravena se slavnostního zahájení zúčastnit.

Další schuze 21.11.2007 v 10.00 na neurologické klinice 1. LF UK.


K. Šonka, 19.11.07.