Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis zasedání výboru 29.6.2007

Zasedání výboru ČSVSSM
Pátek 29.6.2007, neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Přítomni: Dohnal, Moráň, Nevšímalová, Smolík, Šonka, Vyskočilová; Pretl
 1. Kontrola zápisu – schváleno
 2. Vzdělávání
  Členové společnosti budou informováni dopisem a na webových stránkách o možnosti přihlásit se na vzdělávací kurs společnosti, který je plánován na příští rok. Termín předběžných přihlášek do 15.8. Kurs bude vypsán, pokud se přihlásí minimálně 10 zájemců.
  Doc. Smolík navrhl a v diskusi obhájil návrh pořádat jednodenní kursy pro předatestační přípravu v oborech, které se spánkovou medicínou souvisí.
 3. Akreditace
  prof. Šonka seznámil výbor s dopisem VZP, v kterém oznámila schválení používání požadovaných kodů pro první pracoviště (ale bez navýšení celkové nasmlouvané částky celé organizace). Výbor se usnesl, že zároveň s poděkováním VZP připraví dopis, v kterém bude VZP informovat o nevyhnutelnosti rozšíření počtu pracovišť a to i s tím související nutností navýšení paušálu (zdůvodnění: používání moderních metod v léčbě poruch spánku je standardem v zemích EU, který pomáhá zmírňovat následky poruch spánku a přináší jasný profit pro pacienta a je ekonomičtější než vynakládané prostředky na léčení případných komplikací)
  O akreditaci požádala další pracoviště – Spánková centra při TRN v Jihlavě, Pneumologická klinika FN Bulovka a Unimedis Praha. Byly vytvořeny komise (Jihlava: Šonka, Moráň; FNB: Šonka, Vyskočilová ; Unimedis: Smolík, Dohnal), které prověří písemnou žádost resp. dokumentaci a provedou na pracovištích návštěvu. Na dalším zasedání budou výbor informovat o výsledcích a o případném udělení akreditace rozhodne výbor. Pracoviště uhradí vzniklé náklady dle cestovních příkazů, které mu budou fakturovány. Termín návštěv bude stanoven domluvou.
 4. Členská základna (dr. Moráň) společnosti k 29.6. je 117 členů, nově byli přijati d.s. Remová, dr. Nováková, dr. Janoušek (Motol). Výbor se dále usnesl, že členům bude každoročně zasílána složenka s připomenutím nutnosti platit polpatek.
 5. Prof. Šonka předložil stav hospodaření za první pololetí 2007.
 6. Soutěž o nejlepší publikace za rok 2006 bude administrovat prim. Vyskočilová.
 7. Plánovaný kongres na počest doc. Rotha
  Oslovený prezident WASM C. Guilleminault reagoval spíše zdrženlivě, protože roku 2009 WASM organizuje více akcí. Navrhl, abychom požádali o uspořádání celého kongresu WASM v r. 2013 a ten doc. Rothovi dedikovali.
  Oslovena ESRS –od prezidenta Pollmachera i pokladníka Bassettiho byl získán kladný ohlas a přislíbena podpora. Výbor se usnesl, že kongres spojí s národním sjezdem. Oslovená agentura Conference Partners navrhla hotel Pyramida. Jako termín se jeví nejvhodnějším druhá polovina září 2009.
 8. Varia: Dr Vyskočilová navrhla vytvoření sekce ORL v rámci společnosti, protože zejména v oblasti operativy spánkové apnoe by bylo vhodné ujednotit doporučené a nedoporučené postupy. Výbor požádá Dr Lánského o iniciaci vzniku této sekce (osloví Dr Vyskočilová)
  Dr Vyskočilová navrhla vytvoření sekce laborantů. Výbor požádá ing Bridzika o iniciaci tohoto procesu (osloví Dr Vyskočilová).

Příští schůze na sjezdu v Martině.

Zapsal Pretl, doplnil Šonka