Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis zasedání výboru 20.4.2007

Zasedání výboru ČSVSSM
20.4.2007, 13.00, neurologická klinika, 1. LF UK a VFN

Přítomni: Dohnal, Moráň, Nevšímalová, Pretl, Smolík, Šonka, Vyskočilová
RK: Jakoubková, Novák, Trefný
 1. Kontrola zápisu předchozí schůze – schváleno jednohlasně
 2. Zpráva ze služební cesty předsedy na zasedání schůze prezidentů Evropských národních spánkových společností (Šonka samostatná zpráva). Prof. Šonka ozřejmil v diskusi možnosti získání financí (grantů) od ESRS, zdůraznil možnosti vzdělávacího programu pro mladé somnology.
 3. Vzdělávání – vztah s IPVZ (Šonka, Smolík, Trefný)
  Setkání s prof. Zatloukalem – navázán konstruktivní kontakt, podpořil interdisciplinárnost oboru spánková medicína. Výsledkem schůzky bylo doporučení navštívit ředitele IPVZ dr. Malinu a zažádat o založení katedry.
  Setkání s Dr. Malinou – Navrhl možnost zřízení „nadstavby - superspecializace“ nad základními obory, z kterých spánková medicína vychází. Název a vymezení by vycházely z dikce nového zákona, který je připravován. Nutno získat souhlas základních oborů. Podnět musí vzejít z ČSVSSM. Doc. Smolík navrhl napsat oficiální žádost dr. Malinovi. Výbor se usnesl, že dokument vypracují do týdne Šonka, Smolík a Trefný.
  Na základě výsledků uvedených setkání výbor dále rozhodl, že bude vypracována odpověď na dopis VZP (Smolík, Šonka, Vyskočilová).
 4. Akreditace + další postup.
  Výbor se rozhodl na základě došlých formulářů schválit plnou akreditaci pro pracoviště v Brně – Bohunicích, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Praze – Kateřinské a vymezenou akreditaci pro centrum v Praze – Motole od 20.4.2007. Na webových stránkách je umístěn formulář pro ostatní pracoviště, která se budou ucházet o akreditaci. Společnost vystaví certifikát schváleným pracovištím.
 5. Členská základna (Moráň)
  nepřibyl žádný nový člen. Výbor schválil příspěvek za každého člena ČSVSSM do ESRS v hodnotě 2 Euro
 6. Finance – bilance a rozhodnutí o termínovaném vkladu
  Výbor souhlasí s uložením částky 1.000 000 Kč na termínovaný vklad u KB na dobu dvou let – jako finančně nejekonomičtější možnost.
 7. Varia

RK sdělila, že kontrola financí je v pořádku. Navrhla řešit situaci s telefonní linkou, která je provozována pod hlavičkou ČSVSSM. Prof. Šonka objasnil situaci a navrhl linku ke konci roku zrušit. RK doporučila dále zvážit lepší zhodnocení financí společnosti.

Dr. Moráň informoval o konferenci, kterou pořádala firma Respironics v Budapešti pro somnology ze střední a východní Evropy.

Výbor souhlasí se zrušení termínu zkoušení dne 24.5. (dosud se nikdo nepřihlásil), další termín 1.6. v Praze na NK.

Doc. Smolík informoval o možnosti členů publikovat v ČLČ.

Prof. Nevšímalová informovala o úspěšném vzdělávacím kursu v Edinbourghu, kde přednášela a který proběhl pod záštitou ESRS.

Prim. Vyskočilová informovala o přípravách na kongres v Plzni v roce 2008. Témata: Interdisciplinární vztahy poruch spánku. Posudková kriteria poruch spánku

Prim. Vyskočilová informovala o vzdělávacím kursu pro laboranty ve dnech 10-12.5. pořádané, firmou Saegeling

Doc. Smolík otevřel otázku pořádání mezinárodního symposia věnovaného výročí doc. Rotha v roce 2009. Po delší diskusi byli zplnomocněni prof. Šonka a prof. Nevšímalová k oslovení agentury a oslovení orgánů ESRS a WASM, zda by taková akce byla možná a podpořená. Podle odpovědí bude zvážen další postup.

Příští schůze 29.6. v 10 hod na NK.

Zapsal Pretl, vidi Šonka